For medlemmer

Publiceret 30.05 2022

Historisk artikel: Brug bygødning i landbruget

Tekst: P.F. Tøttrup

E.M. Dalgas frarådede etablering af kloaksystemer, fordi de var kostbare og forurenede. Han anbefalede i stedet at blande bygødningen med tørv og anvende den i landbruget.

Tørvens evne til at desinficere og desodorere gødningsemnerne og navnlig affaldet fra byerne bliver kun i meget ringe grad benyttet, hvorfor byernes renholdelse står på et meget lavt standpunkt, og endelig er tørvens evne til at forhindre stoftab i gødningen, hvad der er af den største betydning for landbruget, kun benyttet hist og her på landet, mest i de jydske hedeegne, men kun meget lidt i byerne, hvis samlede gødningsmasse har en værdi af endog flere millioner kroner."
Sådan skrev E.M. Dalgas i 1892 i Hede­selskabets Tidsskrift om en studietur til Helsingør, Helsingborg og Gøteborg om, hvordan byerne skaffede sig af med deres menneskelige efterladenskaber.

TRE RENOVATIONSSYSTEMER
De tre nævnte byer havde det til fælles, at de havde indført et tørvestrøelsessystem, og forfatteren redegør meget grundigt, som sædvanlig, for fordelene ved dette system sammenfattet i følgende konklusion.
"Der er i virkeligheden kun tre renova­tionssystemer: Det ene er ved vandudskyldning, der er umådelig kostbart, og det er ikke muligt, at det bringer…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.