For medlemmer

Publiceret 30.05 2022

Hedeselskabets årsmøde 2022 - valg

Foto: Christian Agerskov Munk

Valg. Der var nye ansigter i både repræsentantskab og bestyrelse. 

NYE I REPRÆSENTANTSKABET
På Hedeselskabets årsmøde afholdes der valg til Hedeselskabets repræsentantskab. Repræsentantskabet består af 60 medlemmer, som er henholdsvis kredsvalgte, valgt af repræsentantskabet og udpeget af Landbrug & Fødevarer.

Der bliver afholdt ordinære kredsvalg hvert andet år, og senest i 2021. På årsmødet i år udtrådte de tre repræsentantskabs­medlemmer Svend Aage Linde, Arne Frandsen og Henrik Høegh ved årsmødets afslutning på grund af den vedtægtsbestemte aldersgrænse på 70 år. Der blev derfor afholdt suppleringsvalg på årsmødet. Suppleringsvalget gav anledning til følgende tre nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer:

Region Syddanmark:
Kim Fredenslund, Sønderborg
Adm. direktør Clean Cluster – Danmarks Miljøklynge

Region Sjælland:
Henrik Høegh-Andersen, Guldborg
Gårdejer, bestyrelsesmedlem Refa Maribo­Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S og Refa Energi Holding A/S

Repræsentantskabsvalgt:
Katherine Richardson
Professor i biologisk oceanografi og leder…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.