For medlemmer

Publiceret 30.05 2022

Hedeselskabets årsmøde 2022 - udflugt

Foto: Christian Agerskov Munk

Tekst: Christian Agerskov Munk

Inden repræsentantskabet og de indbudte gæster gik til selve årsmødet, var der traditionen tro planlagt en udflugt, hvor deltagerne blev præsenteret for et af de projekter, som Hedeselskabet har været involveret i.

Da årsmødet blev holdt i Aalborg, gik turen over bro­en og nordenfjords til Store Vildmose, nærmere bestemt Aaby Mose. I den historiske højmose har HedeDanmark udført en del landskabsarbejde, hvilket divisionsdirektør i Landskab & Anlæg Claus Lorenzen og markedschef Mads Lundhøj fortalte om i bussen på vej til mosen.

Vildmosen er nok mest kendt for sine kartofler, og mens avlerne af vildmose­ kartofler ikke ønsker, at deres marker bliver oversvømmet af mosevand, så ønsker man samtidig af naturhensyn at holde vandet i højmosen. For at løse denne udfordring har HedeDanmark lagt en lodret membran rundt om det unikke naturområde, som stikker tre meter ned i jorden og to meter op over. Den øvre del er dækket med jord, som danner et dige, der holder på mosevandet.

Fra udkigsplateauet var der lejlighed for gæsterne til at skue ud over den gamle højmose, der også er et vigtigt led i klimakampen. Udover at indeholde sjældne naturtyper, fungerer højmoser nemlig som kæmpemæssige CO2-opfangere, der lagrer drivhusgasser i hundredvis af år i…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.