For medlemmer

Publiceret 30.05 2022

Hedeselskabets årsmøde 2022 - hovedtaler

Foto: Christian Agerskov Munk

Tekst: Christian Agerskov Munk

I fremtiden kan svin leve af græs

Normalt er en kost bestående af græs forbeholdt drøvtyggere og dermed ikke Danmarks husdyr nummer ét: svin. I stedet skal grisebasserne have en proteinrig kost, der for en dels vedkommende består af importeret soja, der ikke ligefrem er klimavenligt. Men i fremtiden vil svin også kunne leve af det grønne underlag.

Efter Hedeselskabets officielle del af årsmødet med valg og godkendelser var ovre, kunne de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer og gæster få et kig ind i fremtidens grønne biomasse med Uffe Jørgensen, seniorforsker ved Institut for Agroøkologi og leder af Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) ved Aarhus Universitet.

I hans enhed forskes blandt andet i, hvordan græs i fremtiden kan erstatte den klimatunge soja i svineproduktionen og samtidig reducere landbrugets udledning af drivhusgasser og næringsstoffer. Uffe Jørgensen fortalte om, hvordan anlæg til bioraffinering af græs kan skabe et proteinrigt foderstof, der endda indeholder mere protein end soja. Desuden lagrer flerårige græsmarker CO2 i jorden – og så kræver dyrkningen af græs…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.