For medlemmer

Publiceret 30.05 2022

Hedeselskabet støtter - medlemspuljen

Seks fine projekter har hver fået tildelt 25.000 kr. fra Hedeselskabets medlemspulje.


FLERE PLANTER TIL BLACKFOOT BLOUSTRØD-SPEJDERNE
Med støtte fra Hedeselskabet tilplantede spejderne fra Blackfoot Bloustrød en del af deres udeareal i efteråret 2018. De fleste højskovsarter er i dag i god vækst, men der er behov for efterbedring og en udvidelse af området. Efterbedringen foretages, hvor æbletræerne er gået ud, halvt med skovfyr og halvt med æbletræer. Skovfyr har til formål at reducere risikoen for planteafgang og desuden at bidrage til hurtigere vinterlæ og visuel afskærmning.

TIDLIGERE DAMBRUG BLIVER TIL REKREATIV SØ
Landmand Hans Kristian Nygaard ønsker at forandre et tidligere dambrug til en rekreativ sø med omkringliggende arealer med høj biodiversitet. Der vil blive mulighed for en sti langs Spangå. Projektet vil medvirke til, at det nedlagte Rakkeby Dambrug …

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.