For medlemmer

Publiceret 28.02 2022

Større lup på arbejdsmiljøet

Efter flere års fokuseret indsats har Hedeselskabet opnået en certificering inden for arbejdsmiljø, der sikrer, at sikkerhed og sundhed er i fokus fra øverste ledelse til hver enkelt medarbejder.

At arbejdsmiljø er vigtigt for en virksomhed kommer nok ikke som en overraskelse for nogen, og i mange virksomheder kommer Arbejdstilsynet jævnligt på besøg og kontrollerer, at alt er som det skal være. I de senere år har Hedeselskabet valgt at lægge en ekstra ind sats, og det har udløst en certificering, som blandt andet stiller yderligere krav til dokumentation og systematik. HedeDanmark har certifikatet, men hele Hedeselskabets danske og svenske afdelinger efterlever samme principper og krav.

”Udover at vi selvfølgelig følger lovgivningen, så betyder denne certificering, at vi har valgt at arbejde efter en standard ISO 45001, som stiller yderligere krav. Det drejer sig både om dokumentation, men også at topledelsen i langt højere grad er involveret,” fortæller arbejdsmiljøpartner i Hedeselskabet Britta Vester Schack.

Arbejdsmiljø dækker over flere aspekter, men et af de tydelige og konkrete eksempler er antallet af ulykker. Tilbage i 2018 var der 50 anmeldepligtige arbejdsulykker i organisationen, og sidste år var det tal 29. En meget god…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.