For medlemmer

Publiceret 28.02 2022

Kort nyt

Her får du fem korte historier fra Hedeselskabet.

Dødsfald
ÆRESMEDLEM OLUF KRIEGER VON LOWZOW

Æresmedlem af Hedeselskabet, kammer- herre og hofjægermester Oluf Krieger von Lowzow, sov stille ind d. 16. januar 2022, 90 år gammel. Oluf Krieger von Lowzow var medlem af Hedeselskabets repræsentantskab i 23 år og formand for bestyrelsen i 15 år. I 2004 blev han udnævnt til æresmedlem. I 1942 arvede 11-årige Oluf Krieger von Lowzow Estruplund Gods, som han drev fra 1956. Han tog en praktisk landbrugsuddannelse suppleret med en teoretisk uddannelse på Korinth Landbrugsskole
og Cornell University i New York.
Han gjorde også karriere politisk og var medlem af Folketinget, valgt for De Konservative i 1970’erne og var i den forbin- delse delegeret til FN’s generalforsamling. Ud over sit engagement i Hedeselskabet var han gennem årene også aktiv i andre organisatoriske og i kultursammenhænge. Oluf Krieger von Lowzow var Ridder af 1. grad af Dannebrog.

 

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.