For medlemmer

Publiceret 28.02 2022

Fra frø til fremtid

Tekst: Inge Spliid Bech

Inden der står en skov, et læhegn eller et juletræ, og inden der overhovedet bliver plantet, sker en længere rejse, som begynder med et frø fra en plantage. Det kræver viden, beslutsomhed og en vis portion mod at være i den branche.
 


Genetik, DNA, kloner og familie. Det er nok ikke ord, som den almene befolkning kæder sammen med skoven, men ikke desto mindre er det helt afgørende for træers vækst, levedygtighed og robusthed. Blandt skovfolk hører man ofte udtrykket ’at stå på skuldrene af fortiden’, og det samme gør sig gældende, når vi kravler ned ad træet og helt ned i jorden – og ovenikø- bet rejser tilbage i tiden, til da træet blot var et frø. Når vi går tur i skoven, er det nok de færreste af os, der tænker på, hvor længe hvert enkelt individ er undervejs. Vi ser et stort, smukt træ, som har stået i skoven i 20, 50 eller måske endda 150 år. Men inden da har en lang rejse fundet sted, tilbage til en frøproducent, der har høstet fra en frøplantage, der endnu flere år forinden…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.