For medlemmer

Publiceret 08.03 2021

Mere biodiversitet i egne rækker - ny park ved Hedeselskabets hovedkontor

Tekst: Inge Spliid Bech

Et af de første konkrete initiativer i Hedeselskabets 2025-vision er at transformere udearealerne ved hovedkontoret fra grønt og fladt til frodigt og fuld af liv. derudover oprettes et netværk, som skal sætte biodiversitet på den interne dagsorden.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem