For medlemmer

Publiceret 08.03 2021

Landskab & Anlæg - mere af det vi altid har gjort godt – og mere på tværs

Foto: Peter Clausen

Tekst: Inge Spliid Bech

Divisionen Landskab og Anlæg strækker sig helt fra projekter i det åbne land, ind i byerne og helt ud til kysten, og den brede faglighed kommer endnu mere i fokus som en del af den nye strategi.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem