For medlemmer

Publiceret 08.03 2021

Landskab & Anlæg - mere af det vi altid har gjort godt – og mere på tværs

Foto: Peter Clausen

Tekst: Inge Spliid Bech

Divisionen Landskab og Anlæg strækker sig helt fra projekter i det åbne land, ind i byerne og helt ud til kysten, og den brede faglighed kommer endnu mere i fokus som en del af den nye strategi.

I spidsen for ’Landskab & Anlæg’ står Claus Lorenzen. Med fødderne solidt plantet på land og i vand.  tilbage i 2009 var han med til at starte en ny afdeling, der som entreprenør skulle arbejde med natur og vand, og det er – hvis vi tager den hurtige version – opgaver som vandløbsvedligeholdelse, restaureringer og naturgenopretning. Siden kom plantning og skovrejsning til, og som en del af Hedeselskabets nye  strategi er de områder lagt sammen med anlægsforretningen, som dækker over projekter i byerne – anlæg af parker, åbne pladser og klimasikringsopgaver eller LAR-projekter (lokal afledning af regnvand). Og så er der, hvad vi kunne kalde lillebroren i familien, kystsikring, som blev oprettet som forretningsområde…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.