For medlemmer

Publiceret 08.03 2021

Kort nyt

Kort nyt fra Hedeselskabet

KVÆLSTOFOMRÅDET SYVHØJE VED SALTØ Å
At landbrug og miljøinteresser ikke nødvendigvis er to modstridende parter, er  naturgenopretningsprojektet ved Saltø Å et godt eksempel på. Her bliver naturen genoprettet i tæt samarbejde med lodsejere. Næstved Kommune er bygherre på projektet. I januar tog HedeDanmark det første 'spadestik' til genslyngning af cirka 12 km vandløb i forbindelse med etablering af kvælstofområdet Syvhøje ved Saltø Å.
Formålet med genslyngningen er at reducere udvaskningen af kvælstof til Karrebæk Fjord. Der skal omlægges dræn og grøfter, genslynges vandløb, både Saltø Å og Harrested Å skal hæves, og der skal etableres risleområder. Indsatsen vil forbedre vandkvaliteten i Karrebæk Fjord og også livet for fugle og fisk. Det er et storslået naturprojekt, som HedeDanmark er stolte af at medvirke til.
 

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.