Publiceret 08.03 2021

Hedeselskabet støtter: Nyt naturområde til syge børn og deres familie

Udeområdet ved det ny børne- og ungehospice i Rønde skal give både syge børn, raske søskende og forældre et fristed.

Føleklinker, bænke med spil, en sansehave, legeområder samt handicapvenligt stilleskovområde. Det er bare nogle af de elementer, som lege- og udeområdet ved det ny børnehospice i Rønde, Strandbakkehuset, kommer til at indeholde. Strandbakkehuset slog dørene op for de første familier sidst i 2020, og der er fuld gang i etablering af udearealerne. De er designet af Lene Lunghøj, landskabsarkitekt i HedeDanmark, som også står for udførelsen af området. Ifølge Lene Lunghøj er det en mere følelsesmæssigt krævende opgave at udtænke en kombineret legeplads og udeområde til et hospice end eksempelvis en legeplads ved en skole.

”Det kommer naturligvis under huden på én på en anden måde, at vi ved, at det er meget syge børn og deres familier, der skal have glæde af vores arbejde. Det har været vigtigt for os at give de familier de bedste muligheder for at skabe gode udendørs minder – også selvom det sker på et svært tidspunkt i deres liv,” siger hun.

Udeområdet er designet, så både børn begrænset af deres sygdom, deres søskende og venner kan få glæde af det. Det betyder, at der er legeredskaber og trampoliner, hvor der kan brændes børne- og voksenkrudt af, men man skal kunne være med fra en seng eller en kørestol.

Oversigtsplan for udområdet ved børnehospice Strandbakkehuset 2000

Oversigtsplan for udeområdet ved Strandbakkehuset

Det er Rotary-klubberne i Østjylland, der har taget initiativ og samlet penge ind til det nye udeområde, og Erling Mikkelsen, koordinator for de seks Rotary-klubber på Djursland, er glad for opbakningen.

”Vi er helt overvældede over den meget store frivillige indsats, utroligt mange mennesker har ydet for at samle så mange penge sammen. Vi satte overliggeren højt med et mål på 3 mio. kr., og vi nåede det på grund af den utrolige opbakning, vi har mødt. Fra lokalbefolkningen på Djursland ved de offentlige aktiviteter, vi har gennemført, fra erhvervsvirksomhederne, fra Rotary-klubberne i det meste af Jylland og fra forskellige fonde,” siger han.

Det nye hospice er det første af sin slags i Jylland. De modtager børn og unge i alderen 0-18 år med livstruende og livsbegrænsede sygdomme, som her kan de få lindring, aflastning og omsorg – og ledelsen glæder sig over, at det er lykkedes Rotary at skaffe midler til det nye naturområde:

”Vi ønsker at give disse børn og unge og deres familier muligheden for at have et hverdagsliv så tæt på  normalen som muligt. Strandbakkehuset ligger i nogle meget naturskønne omgivelser, og man kan fra alle lejlighederne fornemme naturen helt tæt på. Vi er glade for, at vi i samarbejde med HedeDanmark og Rotary er lykkedes med at skabe et fantastisk udeområde. Udover Rotarys fantastiske indsats også er indkommet donationer som er gået direkte til legepladsen ved hospice,” siger Dorit Simonsen, hospiceleder.

Gangbro ved udearealerne Strandbakkehuset i Rønde

At arbejde i og med naturen

HedeDanmark har anlagt udeområdet ved Strandbakkehuset, og projektleder Martin Andersen har stået for en del af den samlede opgave – nemlig madpakkehus, udsigtsplatform, gangbro med tre naturstationer, rydning og anlæggelse af sti.

Vil du fortælle lidt om den opgave, I har stået med?
”Det er et kuperet område, som også rummer, hvad vi tror, er en gammel mergelgrav. Der er en sø, som vi har skullet arbejde rundt om, og i det område, hvor gangbroen er anlagt, er der tre meters højdeforskel fra lavets til højest. Fordi man skal kunne bruge kørestol på gangbroen må den maksimalt falde seks cm pr. løbende meter, og det har været en spændende udfordring at få det til at gå op. Den gamle mergelgrav er blevet brugt som opbevaring af sten i alle størrelser, og det har af og til givet udfordringer, når vi har skulle trykke pæle i jorden. Pælene til gangbroen er 18 cm brede egepæle, som skulle næsten 1 meter ned.  Gangbroen er bygget i certificeret træ, og hårdt træ på toppen – en art der hedder azobe – og det er noget andet at arbejde med end dansk træ. Men det bliver flot og særdeles holdbart”

Hvilken oplevelse vil man få derude?
”Jeg synes, vi har fået gangbroen bygget godt i ind i de naturelementer, der er derude. Vi har skråninger ned til søen, på indersiden af broen er du helt terrænnær og på ydersiden er 1,5 meter luft til terræn, så det giver forskellige oplevelser. Inde i skoven, som har tilnavnet stilleskoven, har vi fældet nogle mindre træer, men de store træer er bevaret. Man får fornemmelsen af at være helt tæt på skoven. Gangbroen er 190 meter lang, og så er der også stier med forskellig belægning, som man kan følge rundt i skoven.”

Hvorfor er det en spændende opgave?
”Det har været fagligt spændende at arbejde i det kuperede terræn og med de materialer, som  elementerne består af, og så er det noget specielt, fordi det er til netop denne gruppe. Jeg håber, vi har skabt noget, som både beboere, pårørende, personalet og de lokale kommer til at bruge og sætte pris på, og at det fungerer til de behov, de har.”

Hedeselskabet støtter

Hedeselskabet har givet støtte til delprojekterne; frugtlund, adgangsveje og beplantning. Efter planen indvies udeområdet i april 2021.

Det er fortsat muligt at give støtte til Strandbakkehuset. Læs mere på Strandbakkehusets hjemmeside

Har du forslag til et projekt, så læs mere om Hedeselskabet uddelinger.