For medlemmer

Publiceret 08.03 2021

Hedeselskabet støtter: Mudderkøkken og biboliger

Tekst: Inge Spliid Bech

Rævebakkeskolen har fået støtte af Hedeselskabet medlemspulje til at udvikle et engområde til glæde for både de flyvende, de tobenede og de fir-, seks- og ottebenede.

Rævebakkeskolen i Nyborg huser i alt 120 børn, som på hver deres måde har lidt ekstra udfordringer i hverdagens indlæringer. Derfor tilbyder skolen forskellige former for specialundervisning, og derudover har de stor fokus på udeliv og bevægelse.

”Vi går rigtig meget op i vores udefaciliteter og det frirum, som udelivet giver til at lære nyt. Vi har i forvejen nogle gode udeområder, men vi har også et areal, som har ligget uudnyttet hen. Vi vil rigtig gerne trække dyrelivet ind på området, så vi ikke altid skal gå i skoven for at opleve dyr og insekter, og derudover har vi fokus på sanseoplevelser, som er så utrolig vigtigt for vores børn,” fortæller skoleleder Maj-Britt Toft Jørgensen.

En del af det nye areal er en gammel motocrossbane, som har et naturligt kuperet terræn, og her har kommunens Vej og Park-afdeling hjulpet med analyser af jordbunden. Det har vist sig, at det egner sig godt til vilde beplantninger og dermed muligheder for at tiltrække bier og andre…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.