Publiceret 08.03 2021

Cirkulær Bioøkonomi - vi skal bruge vores ressourcer klogt

Foto: Peter Clausen

Tekst: Inge Spliid Bech

Arbejdet med at recirkulere og genanvende får større og større fokus, fordi kloden har svært ved at følge med vores ressourceforbrug. Direktør Peter Foged Larsen fortæller om, hvordan de arbejder med at imødegå de udfordringer i divisionen Cirkulær Bioøkonomi.

Lyt til artiklen - klik her

Cirkulær Bioøkonomi. Det lyder måske som en hokus-pokus-floskel, men i bund og grund er det ganske enkelt og snusfornuftigt. Det handler om at anvende klodens begrænsede ressourcer klogt, genanvende og løfte produkter så højt op i værdikæden som muligt. Og det er netop omdrejningspunktet i det forretningsområde, som Peter Foged Larsen har været i spidsen for i nu godt et år. 

”Det giver på alle måder rigtig god mening, også for mig personligt – og det er også, hvad jeg oplever hos medarbejderne. Det betyder noget at arbejde med et område, der rent faktisk gør en forskel. I de kommende år skal vi sætte endnu mere tryk på arbejdet og udviklingen med den cirkulære bioøkonomi, fordi det er helt centralt, når vi ser på tidens udfordringer med klima og et ressourceforbrug, der hvert år overstiger det, vi har til rådighed. Alle vores forretningsområder i cirkulær bioøkonomi bidrager direkte til, på forskellig vis, at løse de problemer vi står over for nu – og i fremtiden” siger han.

Forretningsområdet er landsdækkende i Danmark og har afdelinger i Sydsverige og Polen. Det dækker over anvendelse af restprodukter til foder, biogas og gødning, indkøb og levering af biogassubstrater og produktion af biogas og energi fra lossepladser. Derudover dækker det et område, som for alvor er kommet i fokus i de senere år – nemlig blå biomasse. 

Vi har en opgave i at være med til at fortælle de positive historier om de produkter og metoder, som vi arbejder med – og hele tiden med fokus på fakta.

Divisionsdirektør for Cirkulær Bioøkonomi Peter Foged Larsen. Fotograf Peter Clausen

Peter Foged Larsen

”Jeg er uddannet biolog og har arbejdet med marinbiologi, så det er naturligvis også et rigtig spændende  emne for mig. Det er et meget potent virkemiddel i forhold til den kommende vandmiljøplan, og der er rigtigt stort potentiale. På få år er Hedeselskabet, sammen med gode samarbejdspartnere, lykkedes med at få en produktion i ret stor skala. Det rummer både en bæredygtig fødevare med lavt klimaaftryk, der renser farvandene for næringsstoffer, og som en nylig rapport fra Københavns Universitet har påvist, så øger det biodiversiteten i fjordbunden,” fortæller Peter Foged Larsen.

LEVERANDØR OG SPARRINGSPARTNER 
Lobbyarbejde er måske ikke et af de mest flatterende ord i den almene danskers ordbog, men ikke desto mindre er det også en af Peter Foged Larsens mange opgaver, blandt andet er han næstformand i brancheforeningen ’Genanvend biomasse’ med sekretariat hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg. 

”Der er rigtig meget lovgivning på området både nationalt og fra EU, og hvis vi skal være med i front, bliver  vi nødt til både at tilegne os den nødvendige viden, så vi sikrer vores kunder den bedste rådgivning, men også stille vores kompetencer  og viden til rådighed overfor beslutningstagere. Og det gør vi altså ikke ved at sidde hjemme på kontoret – der må vi sørge for at være til stede i netværk, ved høringer og lignende,” understreger Peter Foged Larsen.

På samme måde arbejder han og medarbejderne for ikke kun at være leverandør og aftager, men at være en sparringspartner, som er med til at udvikle og løse kundernes udfordringer og skabe værdi af restprodukter.

”Vi har et tæt samarbejde med blandt andet spildevandsforsyninger,  som også er forpligtede til at opnå klimaneutralitet, og fordi vi er en god samarbejdspartner, bliver vi inviteret med til at være en del af den udvikling. Det har vi gjort os fortjente til ved at være en saglig sparringspartner gennem mange år og ved også at tage del i de processer, der sker inde på deres ”fabrik” – ikke kun at aftage det, der kommer ud. Vi tilfører værdi i flere dele af kæden, fordi vi har viden om både produktet og lovgivningen, og vi ønsker at indgå i dialogen. Det skal vi holde fast i,” siger han.

BIOGØDNING, BIOGAS OG BLÅ BIOMASSE
Forretningsområdet rammer altså på alle måder knivskarpt ned i de helt store samfundstemaer i disse år, men der følger også andre sideeffekter med i kølvandet – nemlig følelser. Gødning fra spildevand på marker og muslingeanlæg er alt sammen noget, som får opmærksomhed fra den almindelige dansker. Og ikke altid for det positive.

”Vi har en opgave i at være med til at fortælle de positive historier om de produkter og metoder, som vi arbejder med – og hele tiden med fokus på fakta. Vi har et stort forskningssamarbejde med universiteter og andre parter, som for eksempel SEGES, og det er helt afgørende, at vi omsætter den viden og får den ud i  den brede befolkning. Vi vil af og til havne i shitstorms, som ikke hænger sammen med fakta, men som ikke desto mindre lever i læserbreve, på Facebook osv. Et af vores store forretningsområder er biogødning, og det er et tema hver sommer, men vi må hele tiden være med til at nuancere fortællingen og holde fast i, at hvis vi vil genanvendelse og cirkulær bioøkonomi – og det ved vi, at folk vil – så må vi af og til tage nogle kortvarige gener med, som for eksempel dårlig lugt, for at få vores egne restprodukter tilbage til landbruget. Det er den helt simple historie,” siger Peter Foged Larsen.

Men han erkender også, at det er en hårfin balance: 
”Vi har naturligt nok en økonomisk interesse, og derfor vil vores input i debatten blive anset for at være partisk. Men ikke desto mindre har vi altid fakta i ryggen, og det må vi hele tiden udbygge og formidle."

Divisionsdirektør for Cirkulær Bioøkonomi Peter Foged Larsen. Fotograf Peter Clausen

Peter Foged Larsen

Divisionsdirektør, Cirkulær Bioøkonomi

Ansat i Hedeselskabet siden februar 2020. Uddannet biolog, har tidligere været ansat hos Aarhus Universitet, Dansk Landbrugsrådgivning og Kopenhagen Fur – med fokus på bl.a. miljø, klima og bæredygtighed

Bor på Djursland med sin hustru Hanne og fire børn

Fritiden går med jagt, rejser og naturoplevelser

Relaterede artikler og links

Læs mere om divisionen Cirkulær Bioøkonomi

Læs mere om undersøgelser, der viser positive miljøeffekter ved muslingeanlæg

Læs mere om brancheforeningen Genanvend Biomasse, hvor Peter Foged Larsen er næstformand

Se film om genanvendelse af restprodukter