For medlemmer

Publiceret 26.02 2018

Den gode idé har ofte et digitalt islæt

Hos HD Greenlab havner gode idéer fra især virksomhedens egne afdelinger. Langt de fleste idéer tager udgangspunkt i noget digitalt.

I en hektisk hverdag er det ikke altid, at de gode idéer har gode kår, og de derfor kan udvikle sig. Det har man taget  konsekvensen af i Hededanmark, hvor man for et år siden oprettede HD GreenLab. Et slags frirum for gode idéer. Tanken er, at man hos HD GreenLab hurtigt tester idéerne og får identificeret dem med størst, forretningsmæssig potentiale. 

”De fleste idéer, som kommer ind, er digitale”, fortæller chef for HD GreenLab, Kristian Tarp Hansen og tilføjer, at den gode idé ofte er kendetegnet ved, at den kan bredes ud og gøre en forskel i mange og større sammenhænge. 
Især en type idéer forventer Kristian Tarp Hansen flere af i fremtiden. Nemlig idéer, hvor dataindsamling og analyse ved hjælp af kunstig intelligens er omdrejningspunktet.  

”Rigtig mange idéer handler om data, analysen af data og brugen af kunstig intelligens, altså det at man bruger store computere til at krydse store datasæt med hinanden for at se, om man kan finde sammenhænge og mønstre i dataen”, siger Kristian Tarp Hansen og understreger, at…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.