Udeliv er et godt liv

Hos dagcentret Kridthuset opfatter man et sundt udeliv som et godt liv. Derfor vil Kridthuset nu have sin egen skov i udkanten af centrets have. Det har Hedeselskabet valgt at støtte med E.M. Dalgas’ Mindelegat.

Sanser, natur, it og sundhed. Det er omdrejningspunkterne for Kridthuset - et dagscenter og et aktivitetstilbud i Herning Kommune, som er tilknyttet botilbuddet Rosenholm. På stedet, som danner de daglige rammer for i alt 38 svært fysisk og psykisk udviklingshæmmede personer, er der stort fokus på at skabe et godt udeliv for beboerne.

I den forbindelse har man allieret sig med Hedeselskabets datterselskab HedeDanmark, som har udarbejdet en naturplan for uderummet omkring Rosenholm. De første etaper af den plan er allerede gennemført med etablering af en have med forskellige sanseinput. Næste etape bliver beplantning af en skov, som skal øge udeværdien yderligere for stedets beboere. Det formål har Hedeselskabet valgt at støtte.

”Naturen spiller en stor rolle i jeres hverdag. I har som målsætning, at blandt andet sanser, natur og sundhed skal være gennemgående aktiviteter her i Kridthuset. Det er jo i fin overensstemmelse med legatets formål og Dalgas’ tanker,” sagde Henning Bilberg, ambassadør for Hedeselskabet, da han i høj solskin overrakte E.M. Dalgas’ Mindelegat til Kridthuset. 

kridthuset_rosenholm_web.jpg


Ambassadør for Hedeselskabet, Henning Bilberg, bliver vist rundt på den store grund ved Kridthuset, hvor den første etape af haven netop er taget i brug. Til højre i billedet ses teamleder Lene Mølgaard Johansen, Kridthuset, og dernæst centerleder Mona Herskind, Rosenholm.

Med legatcertifikatet følger 20.000 kr, som altså bliver anvendt som tilskud til beplantning af et område med skovtræer. Centerleder Mona Herskind var ikke i tvivl om, at pengene vil gøre stor nytte for stedets brugere:

”For os er det væsentligt, at vi hermed får mulighed for at skabe rammerne for et udeliv og for at komme ud i naturen, selv med svære fysiske handicap. Det er også muligheden for at kunne drage sammenhæng i inde-aktiviteter ved at trække naturen ind og omvendt,” sagde hun i sin takketale, som blev overværet af 25 glade beboere og medhjælpere.