Støtte til børnehave bærer frugt

Børn og voksne i Skørbæk Ejdrup Naturbørnehave kan glæde sig over ny frugtplantage, som bliver til med støtte fra Dalgas’ mindelegat.

I Skørbæk Ejdrup Naturbørnehave og Friskole ved Nibe serveres der i stort omfang økologisk frugt og mad. Der lægges stor vægt på, at børnene får et bredt kendskab til de bær og frugter, som dyrkes og høstes i det danske klima. Det bliver alt sammen noget nemmere fremover.

Snart kan stedets 30 børn selv plukke krisebær, blommer, æbler og pærer i naturbørnehavens baghave. Hedeselskabet har nemlig støttet institutionens projekt om at skabe en frugtplantage til glæde for både store og små, og i den anledning besøgte Ib Maagaard børnehaven.

Ib Maagaard er ambassadør for Hedeselskabet, og til det hverv hører blandt andet overrækkelse af legatbeviser. Derfor har han sat børnehavens pædagoger og børn stævne en solskinsdag i juni:

”Som naturbørnehave tager I ikke ud i naturen. I er ude i naturen dagen lang, året rundt, og stort set alle jeres aktiviteter foregår i naturen. Det er jo i fin overensstemmelse med legatets formål og Dalgas’ tanker, ” siger Ib Maagaard, idet han overrækker legatbeviset til Anne-Mette Christensen, som er pædagog i Skørbæk Ejdrup Naturbørnehave.

legatuddeling_skoerbaek_ejdrup_naturboernehave_40.jpg

Ambassadør for Hedeselskabet, Ib Maagaard, bliver vist rundt på den store naturgrund ved børnehaven og ser her hvor den kommende frugtplantage skal placeres. Pædagog Anne-Mette Christensen og en flok forventningsfulde børn viser rundt. Foto: Hedeselskabet.

Hedeselskabets ambassadør, Anne-Mette Christensen og flere børn går rundt i de dejlige omgivelser, som omkranser børnehaven. Den nye frugtplantage bliver centralt placeret i udearealet og vil blive en integreret del af børnenes leg. Naturen er selv sagt en vigtig del af dagligdagen:

”Det er vores håb, at legatet kan bringe jer videre frem med det gode udeliv og viden om den danske natur.” slutter Ib Maagaard.  

Projektet er tildelt E.M. Dalgas' Mindelegat på 4.875 kr til indkøb af frugttræer. Legatet administreres af Hedeselskabet, og det har til formål at støtte initiativer, som medvirker til beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller andet, der omfattes af Hedeselskabets formålsparagraf.