Søg medlemspuljen

Hedeselskabets medlemmer er engagerede i udviklingen af det samfund, de er en del af. Dette store engagement vil Hedeselskabet gerne bakke op om med uddelinger fra medlemspuljen. I 2020 uddeler Hedeselskabet derfor 10 x 25.000 kroner = i alt 250.000 kroner til projekter, som medlemmerne gerne ser gennemført.

Da Hedeselskabet er en selvejende institution med status som erhvervsdrivende fond vil overskuddet af Hedeselskabets kommercielle aktiviteter ikke blive udbetalt til en stribe aktionærer. I stedet investerer Hedeselskabet pengene i for eksempel innovation og i at gøre Danmark til et bedre sted at være for de fremtidige generationer. Det gør vi ved at dele penge ud til forskellige formål.

Hedeselskabets medlemmer har en stor viden om, hvad der foregår af spændende lokale initiativer rundt om i landet. Den viden vil vi gerne trække på, så vi sikrer os, at Hedeselskabet investerer sine midler i de bedst tænkelige projekter, som bidrager til at udvikle natur, miljø, energi og levevilkår i Danmark. 

Bemærk
Vi bekræfter modtagelsen af alle ansøgninger. Derfor bedes du kontakte os, såfremt du ikke modtager en bekræftelse pr mail inden for et par dage.


Hvad støtter vi?

Vi prioriterer projekter:

 • der er i overensstemmelse med Hedeselskabets formålsparagraf inden for natur, miljø og energi.
 • har god lokalforankring.
 • giver mulighed for at skabe rammerne for et attraktivt lokalsamfund, der kommer mange mennesker til gode.
 • der er synligt for mange mennesker i lokalsamfundet.
 • hvor den samlede projektsum (ekskl. egenfinansiering) ikke er uforholdsmæssig større end uddelingssummen på 25.000 kroner.
 • der igangsættes efter tilsagn om støtte fra Hedeselskabet.

Hvad støtter vi ikke?

 • Projekter, hvor der ikke er sikret en efterfølgende drift.
 • Opførelse af offentlige bygninger, privat bolig- og erhvervsejendomme og vedligeholdelse af disse.
 • Opkøb af fast ejendom herunder skov.
 • Uddannelse, studierejser og lignende.
 • Religiøse og politiske formål.

Hvilke krav stiller vi?

Modtageren af støtte fra Hedeselskabet er forpligtiget til i videst muligt omfang og i samarbejde med Hedeselskabet:

 • at deltage i offentliggørelse af støtten via udsendelse af pressemeddelelser, presseinvitation, indvielse og lignende aktiviteter.
 • at offentliggøre støtten på relevant hjemmeside - hvis muligt - med link til Hedeselskabets hjemmeside og gengivelse af Hedeselskabets logo.
 • at opsætte sponsorskilt med Hedeselskabets logo (alternativ gengivelse i kolofoner ved digitale og trykte medier).
 • at omtale støtten og gengive Hedeselskabets logo ved udgivelse af publikationer omkring det støttede projekt.

Sådan søger du

Du kan søge om støtte hos os ved at indsende et udfyldt ansøgningsskema. Skemaet kan downloades her.

Ansøgning sendes til:

Hedeselskabet
Medlemspuljen
Klostermarken 12
8800 Viborg

projektansogning@hedeselskabet.dk

Kontaktperson:

Projektchef Vibeke Højen, mobil 4037 9147, vh@hedeselskabet.dk

Ansøgningsfristen for første runde er 1. februar og for anden runde 1. juli.