Skovejerskab

Hedeselskabets Skovejerskab drives gennem egne skovejendomme samt helt eller delvist ejede plantageejendomme.

Skove

Hedeselskabet har plantet og ejet skov siden stiftelsen for 150 år siden. Ligesom dengang findes der i dag mange gode grunde til at plante træer og investere i skov.

Træ er et miljøvenligt materiale og en fornybar ressource, ligesom det er en CO2-neutral energikilde.

Skovene rummer en omfattende og værdifuld biodiversitet, og de udgør en væsentlig del af vores natur og rekreative områder. På det økonomiske plan er skov samtidig en god, langsigtet og sikker investering.

PEFC skovcertificeret

Hedeselskabets Egne Skove i Danmark er PEFC skovcertificeret. Ved certificeringen forpligter Hedeselskabet sig til at drive skovene efter de kriterier og retningslinier, der gælder for bæredygtig skovdrift, ud fra økonomiske, økologiske og sociale forhold.