FORRETNING

PROJEKTER

Læs mere om projekterne

ET ROBUST FUNDAMENT

Service, handel og anlæg

Varetages af HedeDanmark a/s, som leverer serviceydelser og handelsvarer til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg og de åbne rum i byerne.

Læs mere

Rådgivning

Varetages af Orbicon A/S, som leverer rådgivningsydelser inden for miljø, natur, forsyning, anlæg, informatik og byggeri.

Læs mere

Bioøkonomi og proteiner

Varetages af Blå Biomasse A/S som producerer muslinger og Enricom Sp. z. o .o. som driver gasindvindingsanlæg 

Læs mere

Skovejerskab

Omfatter DDH Forest, som administrerer Hedeselskabets egne skovejendomme samt helt eller delvist ejede plantageejendomme.

Læs mere