Service, handel og anlæg

Hedeselskabets Service, handel og anlæg varetages af HedeDanmark a/s.

HedeDanmark er Danmarks største og ledende service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. HedeDanmark er repræsenteret med egne datterselskaber i Tyskland, Sverige, Estland, Letland, Litauen samt de Forenede Arabiske Emirater. Selskabets arbejder primært inden for følgende områder:

Grøn pleje, snerydning og saltning

HedeDanmark arbejder blandt andet med pleje af grønne områder, ejendomsservice, vejservice, greenkeeping samt vintertjeneste.
Læs mere

Anlægsgartner

Gennem dygtige anlægsgartnere og landskabsarkitekter har HedeDanmark fokus på at skabe nyanlæg, der udtrykker kvalitet og kreativitet.
Læs mere

Skovforvaltning og handel

Med 150 års erfaring udføres ydelser i skove med stor forståelse for både skoven og skovejerens behov. Alt fra plantning til skovpleje og handel med skovens produkter.
Læs mere

Plantning og landskabsudvikling

Plantningsopgaver i det åbne land, såsom skovrejsning, læplantning, vildtremiser og plantninger ved veje og rastepladser.
Læs mere

Naturpleje og -genopretning

Udførsel af alle typer pleje- og restaureringsopgaver i enge, kær, moser, overdrev, fortidsminder, vandløb, søer mv.
Læs mere

Skovudstyr

HD2412 leverer alle former for udstyr til brug i skoven, til produktion af juletræer samt til planteskole og anlægsgartneri.
Læs mere

Genanvendelse af restprodukter

HedeDanmark er i dag er den største aktør inden for håndtering af restprodukter til jordbrugsformål og håndterer en stigende mængde restprodukter til foder.
Læs mere

Skovfrø

Gennem egen Skovfrø-afdeling forædler, udvikler og sælger HedeDanmark frø af høj kvalitet til kunder i både Danmark, Europa, Rusland og Nordamerika.
Læs mere

Eksport af juletræer

HedeDanmark har i en årrække været engageret i produktion og handel med juletræer og klippegrønt og har i dag en stærkt position på de europæiske markeder.
Læs mere