Repræsentantskabet

Den øverste myndighed i Hedeselskabet er repræsentantskabet, som udgør en bred kreds af private og offentlige beslutningstagere samt personer med interesse i koncernens aktivitetsområder. Hovedparten af de op til 60 pladser i repræsentantskabet er direkte valgt af medlemmerne. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen, der sammen med Hedeselskabets direktion fastsætter udviklingen af koncernen.

Hvervet som medlem af repræsentantskabet eller udvalg ophører ved afslutningen af første ordinære repræsentantskabsmøde efter at medlemmet er fyldt 70 år.

 

Formand for repræsentantskabet

Jørgen Skeel 

Næstformand for repræsentantskabet

Ib W. Jensen  

Region Nordjylland

Henrik Bach
Lone Færch
Jesper Høstgaard-Jensen
Mogens Højholt Hansen
Niels Jørgen Pedersen

Region Midtjylland

Lone Andersen
Henrik Bindslev
Bolette van Ingen Bro
Niels Jørgen Bønløkke
Louise Gade
Henrik Herold
Niels Juhl Bundgaard Jensen
Klavs Krieger von Lowzow
Janus Skak Olufsen
Birger H. Schütte
Anders Chr. Wegger

Region Syddanmark

Ulrik I. Bernhoft
Henrik Bertelsen
Anders C. Bjørnshave-Hansen
Henning Ølgaard Bloch
Benny Ravn Bonde
Peder B. Corneliussen
Peter Gæmelke
Lars Erik Hornemann
Ib W. Jensen (næstformand)
Jørgen Graulund Jørgensen
Jørgen Skovdal Larsen
Svend Aage Linde
Henning Lorentzen
Henrik Petersen
Bjarne Risvig
Henrik Seiger

Region Sjælland

Kim Enemark
Henrik Fabienke
Andreas Hastrup
Henrik Høgh
Peter Melchior
Claus de Neergaard
John Nielsen
Ulla Röttger
Carl Boisen Thøgersen
Steen Neuchs Vedel

Region Hovedstaden

Hans Peter Hjerl
Torben Huss
Birgitte Brinch Madsen
Lars Peter Nielsen
Stig Pastwa
Dorrit Vanglo

Valgt af repræsentantskabet

Mai Louise Agerskov
Frants Bernstorff-Gyldensteen
Arne Frandsen
Niels Hedegaard Kragh
Christian Ditlev Lüttichau
Norbert F. V. Ravnsbæk
Jørgen Skeel (formand)

Udpeget af Landbrug & Fødevarer

Jens Ejner Christensen
Torben Hansen
Kurt Mølgård Jørgensen
Anette Klausen

Æresmedlemmer

Oluf von Lowzow
Christian Sørensen