Rådgivning

Hedeselskabets rådgivning inden for miljø, kommunalteknik, byggeri og informatik varetages af Orbicon A/S.

Orbicon er en multidisciplinær rådgiver, som har en decentral struktur med mange kontorer i Danmark. Orbicon arbejder primært inden for nedestående områder:

Byggeri

Rådgivning inden for bl.a. nybyggeri og renovering samt bygherrerådgivning.
Læs mere

Miljø

Rådgivning inden for bl.a. jordforurening, miljøplanlægning, arbejdsmiljø og vandmiljø.
Læs mere

Klimatilpasning

Rådgivning i bedst mulig sikring mod klimaets udfordringer. Området omfatter blandt andet byudvikling, skybrudssikring og landskabsartikektur.
Læs mere

Informatik

Rådgivning, udvikling og salg af softwareydelser.
Læs mere