Kort fakta om projektet
Hedeselskabet støtter et ph.d-projekt, der vil medvirke til at beskytte unge træer mod vildt. Forsøget i Birkebæk Plantage er anlagt med hjælp fra skov- og naturteknikerelever fra Skovskolen. Det forudgående projekt med sået røn og aronia fra 2014 blev anlagt i et samarbejde mellem DDH Forest og Palle Madsen, IGN, og var støttet af Dansk Plantageforsikring.

Årstal: 2019

Område:

Kategori: Naturpleje, Forskning, Uddelinger

Vildtrobust foryngelse

Gennemførelse af en forsøgsrække i Birkebæk Plantage og formidling af viden om vildtrobust foryngelse danner rammerne for et ph.d.-studie som Hedeselskabet har støttet.

Der bliver både flere rådyr og krondyr i den danske natur. Fælles for dem er, at de gerne sætter tænderne i unge træer, når det er småt med føde. Det er en trussel mod træerne, der derfor mange steder er beskyttet med hegn.

”Hegn kan være effektive, men det er en dyr løsning, og de kan være besværlige at have med at gøre.”

Sådan siger Cathrine Steffy Pater, ph.d.-stipendiat ved Skovskolen på Københavns Universitet, som i sit ph.d.-projekt arbejder med at finde alternative løsninger til at beskytte træerne fra det sultne vildt.

Den grundlæggende tanke i projektet er, at visse træer og buske kan beskytte træerne mod hjortene. ”Studier peger i retning af, at hvis der er træ- eller buskarter, hjortene ikke kan lide, så holder de sig væk,” forklarer Cathrine Steffy Pater.

Forud for og under projektet er der plantet og sået en række forskellige buske i flere plantager. En af dem er Birkebæk Plantage, hvor især aronia og røn er slået an. De blev, med en række andre arter, sået i november 2014 for at etablere brandbælter med løvtræer og buske. Fordelen ved at bruge buske er, at de ikke når en højde, der gør dem til konkurrenter til de træer, de er plantet for at beskytte. Det er anderledes, når man bruger sitkagran til at beskytte hovedtræarten. Så skal man derimod sørge for at få sitkaen fjernet i tide, så den ikke ender med at kvæle det træ, den skal beskytte. Helt overordnet er målet med projektet at udvikle metoder til sikker og billig etablering af en række forskellige træarter. Det skal være med til at sikre en stor variation af træarter i fremtidens danske skove.

På billedet foroven på siden ses et sået løvtræbælte med røn og aronia fra 2014 og med indplantning af bøg og eg i 2018.

DDH Forest
En af dem, der følger projektet med interesse, er skovrider hos DDHForest Allan Bechsgaard. DDH Forest er en del af Hedeselskabet, og skovrideren ser spændende muligheder. “De problemstillinger, Cathrine arbejder med, er udfordringer, som vi også står overfor. Forsøgene er absolut meget relevante og meget praksisnære, og de vil være ret nemme og relevante at omsætte til praksis bagefter,” siger Allan Bechsgaard.

Kort fakta om projektet
Hedeselskabet støtter et ph.d-projekt, der vil medvirke til at beskytte unge træer mod vildt. Forsøget i Birkebæk Plantage er anlagt med hjælp fra skov- og naturteknikerelever fra Skovskolen. Det forudgående projekt med sået røn og aronia fra 2014 blev anlagt i et samarbejde mellem DDH Forest og Palle Madsen, IGN, og var støttet af Dansk Plantageforsikring.
Årstal
Årstal: 
2019
Kategori
Kategori: 
Naturpleje
Forskning
Uddelinger