Kort fakta om projektet
Fonden Danske Veteranhjem opfører i øjeblikket Veteranhjem Odense i haven bag Soldaterhjemmet Dannevirke. Byggeriet finansieres ved en fondsdonation på kr. 9.700.000 fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt kr. 8.000.000 fra Forsvarsministeriet. Et haverum skal binde de to bygninger sammen.

Årstal: 2018

Område: Fyn

Kategori: By, Uddelinger

Uderum ved Veteranhjem Odense

I haven bag soldaterhjemmet Dannevirke i Odense er Fonden Danske Veteranhjem i gang med at opføre Veteranhjem Odense. Hedeselskabet har givet støtte til etablering af et uderum.

Veteranhjem Odense har til formål at danne fysiske rammer om og skabe et frirum for samvær og aktiviteter for veteraner og deres pårørende samt værne om det kammeratskab, der er blevet skabt under tjeneste i Forsvaret. Veteranhjemmet er et frirum fra en problemfyldt hverdag og en håndsrækning til dem, der af den ene eller anden årsag ikke har fundet hjælp i det etablerede system.

Et uderum – et frirum
Hedeselskabet har støttet Fonden Danske Veteranhjem vedrørende ’Veteranhjem Odense Uderum’ med 200.000 kr. Støtten anvendes til indkøb af ydelser fra HedeDanmark i forbindelse med etablering af et uderum, der skal skabe sammenhæng mellem det nye veteranhjem og det gamle Dannevirke.

Det samlede haverum skal være et sted, hvor de 2500 fynske veteraner, men også de mange andre danskere, der har været udsendt på internationale opgaver og deres familier, føler sig velkomne og inkluderet. Det skal være et sted, der inviterer til udendørsophold, og som giver mulighed for forskellige grader af åbenhed i forhold til omverdenen.

Uderummet bliver et frirum, hvor der både er plads til stille tanker for sig selv og gode samtaler med andre. Her kommer græs, kirsebærtræer og blomsterbede med siddekanter, der gør dem til et godt sted at slå sig ned. Uderummet bliver også indrettet, så der er plads til bevægelse.

Byggeriet er allerede ved at rejse sig i haven, og veteranhjemmet forventer at kunne slå dørene op til efteråret 2018.

Kort fakta om projektet
Fonden Danske Veteranhjem opfører i øjeblikket Veteranhjem Odense i haven bag Soldaterhjemmet Dannevirke. Byggeriet finansieres ved en fondsdonation på kr. 9.700.000 fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt kr. 8.000.000 fra Forsvarsministeriet. Et haverum skal binde de to bygninger sammen.
Årstal
Årstal: 
2018
Område
Område: 
Fyn
Kategori
Kategori: 
By
Uddelinger