Kort fakta om projektet
Ægtepar åbner deres plantage for alle, og med støtte fra blandt andet Hedeselskabet opfører de en grøn hyggeplads, hvor naturnydere kan slå sig ned og nyde stilheden og den medbragte kaffe.

Årstal: 2014

Område:

Kategori: Skov og Hede, Naturpleje, Medlemspuljen

Privat plantage åbnes for alle

Ægtepar åbner deres plantage for alle, og med støtte fra blandt andet Hedeselskabet opfører de en grøn hyggeplads.

Naturen og idérigdommen har altid været kendetegnende for det midtjyske ægtepar Grethe Goldenbeck og Peter Høy. For flere år siden købte de et lille landbrug uden for landsbyen Foersum syd for Tarm i Vestjylland. De har renset mere end 11.000 mursten fra den gamle bygning og genbrugt dem til at skabe et nyt, moderne hus, som kan rumme alle ægteparrets fritidsaktiviteter. Med til ejendommen hører en lille plantage, og den ønsker de at gøre tilgængelig for lokalbefolkningen.

Vores mål er at give gående, cyklister, turister, motionister og andre naturnydere et sted at slå sig ned og nyde stilheden og den medbragte kaffe. Man må også gerne plukke svampe og bær og i det hele taget opleve naturens forunderlige verden.
Grethe Goldenbeck

Området består af en plantage med nordmannsgran og blandet skov, som grænser op til et mindre hedeareal. Den lokale borgerforening i Foersum er gået med i projektet, hvor der skal ryddes træer, bygges et madpakkehus, laves borde og bænke og lægges flis ud. Det arbejde har Hedeselskabets medlemspulje støttet med 20.000 kroner. For at søge puljen skal man være medlem af Hedeselskabet, og det har Peter Høy været siden 70'erne, hvor han blev skovløber.

"Vi synes, det er et lille stykke naturområde, og da jeg læste om medlemspuljen i Hedeselskabets tidsskrift fik jeg ideen til at åbne plantagen, så jeg overtalte Peter til at sende en ansøgning. Vi er utrolig glade for støtten, men vi får også brug for frivillige hænder, og derfor betyder det meget med samarbejdet med den lokale borgerforening,"siger Grethe Goldenbeck.

Hedeselskabets medlemspulje uddelte i 2014 20.000 kroner til fem, lokale projekter anbefalet af Hedeselskabets medlemmer. Medlemspuljen er til mindre projekter, der kan have gavn af en økonomiske håndsrækning.

Indvielse af madpakkehuset

Den 6. september 2015 blev de frivillige hænder samlet til byggeprocessen, og der var indvielse lidt senere på måneden - den 26. september, hvor 35 personer fra lokalområdet mødte frem og tog hytten og omgivelserne i anvendelse.

madpakkehus.jpg

Du skal være medlem af Hedeselskabet for at søge medlemspuljen – det kan du blive på www.hedeselskabet.dk/bliv-medlem.

Kort fakta om projektet
Ægtepar åbner deres plantage for alle, og med støtte fra blandt andet Hedeselskabet opfører de en grøn hyggeplads, hvor naturnydere kan slå sig ned og nyde stilheden og den medbragte kaffe.
Årstal
Årstal: 
2014
Kategori
Kategori: 
Skov og Hede
Naturpleje
Medlemspuljen