Kort fakta om projektet
Gl. Allerslev Bylaug har fået midler fra medlemspuljen til en nænsom naturpleje af et offentligt areal (ca 1 ha) i kanten af Gl. Allerslev, som er en del af Lejre By.

Årstal: 2017

Område: Sjælland

Kategori: Vandløb og vådområder, Naturpleje, Medlemspuljen

Pleje af gadekær i Gl. Allerslev

I Gl. Allerslev har bylauget længe ønsket at pleje byens gadekær og gøre området mere tilgængeligt og samtidig bevare naturens mangfoldighed og biodiversitet. Nu har de fået penge hertil.

Det er Gl. Allerslev Bylaug som har søgt og fået 25.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje til fordel for pleje af gadekæret (søen). Området var temmelig utilgængeligt selv om det ligger i umiddelbar tilknytning til en offentlig vej og et velbenyttet stisystem.

Den nænsom naturpleje og etablering af oplevelsesbro, grenhegn og væresteder skal skabe bedre tilgang til og bredere anvendelse af det offentligt område ved gadekæret i kanten af Gl Allerslev, Lejre By.

ansoegning_om_grenhegn_paa_offentligt_omraade_pn_170620-2.jpg

Området skal være attraktivt for alle aldersgrupper, for personer med forskellige interesser og endelig ønskes dyrelivet bevaret gennem nænsom naturpleje, mens biodiversiteten øges gennem grenhegn (insekthoteller) og høslæt.

De nødvendige godkendelser og dispensationer til gennemførelse af projektet er på plads, lejre Kommune har ryddet området omkring søen således at bylauget forhåbentlig kan komme i gang med projektet til foråret. En gruppe frivillige står allerede klar til at påtage sig naturplejeopgaverne.

Kort fakta om projektet
Gl. Allerslev Bylaug har fået midler fra medlemspuljen til en nænsom naturpleje af et offentligt areal (ca 1 ha) i kanten af Gl. Allerslev, som er en del af Lejre By.
Årstal
Årstal: 
2017
Område
Område: 
Sjælland
Kategori
Kategori: 
Vandløb og vådområder
Naturpleje
Medlemspuljen