Kort fakta om projektet
Gennem Jet-Net støttes et landsdækkende skolevirksomhedssamarbejde målrettet børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi.

Årstal: 2013

Område: Midtjylland

Kategori: Uddelinger

Jet-Net.dk - et skole og virksomhedssamarbejde

Hedeselskabet har støttet et landsdækkende skole-virksomhedssamarbejde målrettet børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi.

Ifølge Dansk Industri vil Danmark i 2030 mangle 13.000 medarbejdere med en lang videregående uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi og sundhed. Jet-Net er således dannet for at vække, stimulere og fastholde børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi. En interesse, som skal komme det danske samfund til gode på lang sigt og samtidig være med til at sikre Hedeselskabets medarbejdergrundlag.

Netværket er inspireret af et succesfuldt hollandsk projekt af samme navn. Jet-Net i Holland omfatter i dag cirka 100 virksomheder og 200 skoler.

Orbicon samarbejder med Esbjerg Gymnasium og Himmelev skole
Fra Hedeselskabets side deltager Orbicon aktivt i den danske udgave af Jet-Net. Datterselskabet har indgået et samarbejde med Esbjerg Gymnasium, hvor formålet i første omgang bliver at engagere byens gymnasieelever i udviklingen af et nyt kunstgræstæppe.

Orbicon samarbejder desuden med Himmelev skole ved Roskilde. Omdrejningspunktet for samarbejdet er skolens 7.A, som skal designe deres egen nye skolegård med plads til både vand og leg. Forløbet kører de næste tre år, og når 7.A bliver til 9.A, er den ny skolegård forhåbentlig en realitet.

himmelev28-10-14_nedsivningstest.jpg


Philip Greve og Jacob Dahl-Hansen fra Orbicon vejleder eleverne fra Himmelev skole i tæt samarbejde med elevernes lærer, Mette Ebstrup. Hun underviser klassen i matematik, biologi og geografi, og inddrager projektet på tværs af fagene.

Girls Day in Science
Pigerne vælger naturvidenskaberne fra, fordi de tror, det ikke er noget for dem. Derfor har Jet-net.dk iværksat en ny kampagnedag, Girls’ Day in Science, som skal gøre op med myterne. I 2013 deltog undervisningsminister Christine Antorini og ligestillingsminister Manu Sareen i to af årets arrangementer.

32 piger fra Esbjerg Gymnasium deltog i Orbicons Girls Day-arrangement. Pigerne fik bl.a. indsigt i projektering af en ny lystbådehavn, forbedring af vandmiljø og hvordan spildevand påvirker kvaliteten af badevandet.

Nyt navn til Jet-Net.dk
I januar 2018 har Jet-Net.dk skiftet navn til TEKTANKEN.

Læs mere på www.nvhus.dk/tektanken

Kort fakta om projektet
Gennem Jet-Net støttes et landsdækkende skolevirksomhedssamarbejde målrettet børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi.
Årstal
Årstal: 
2013
Område
Område: 
Midtjylland
Kategori
Kategori: 
Uddelinger