Kort fakta om projektet
Hedeselskabet har udarbejdet og gennemført en naturplan, der skulle sikre udvikling og bevarelse af naturen på Ørslev Kloster og i den forbindelse skabe bedre forhold for publikum.

Årstal: 2010

Område: Midtjylland

Kategori: Skov og Hede, Naturpleje, Uddelinger

Genskabt natur ved Ørslev Kloster

I 2010 besluttede Hedeselskabet sig for at støtte Ørslev Kloster med midler til at gennemføre en naturplan for det omkringliggende parkområde. Planen er gennemført – og parken blev åbnet for nye oplevelser på en sensommerdag i september 2014.  

Ørslev Kloster tilbyder forfattere, komponister, forskere, studerende og kunstnere muligheden for fordybelse og arbejdsro under ophold på klosteret. Foreningen bag Ørslev Kloster ønsker at udvikle og bevare den eksisterende natur på Ørslev Kloster og i den forbindelse skabe bedre forhold for publikum, herunder at åbne skoven for færdsel på naturlige stier og mulighed for et legeområde for de nærliggende foreninger og institutioner.

Hedeselskabet bad derfor HedeDanmark a/s om at udarbejde en naturplan for området og gav på baggrund af planen Foreningen Ørslev Kloster 1 mio kroner til at realisere planen.

Projektet blev afsluttet i 2015.

 

Naturværdierne genskabes

En mindre sø på engen blev oprenset og kom frem i lyset.

oprenset_soe.jpg


En slået græssti bugter sig på engen, hvor der også er plantet en lille frugtlund langs skovbrynet.

stiforloeb_eng.jpg


Alléen, som danner bindeled mellem klosterbygningen og skoven, er genskabt

alle_bro.jpg


En smuk slynget gangbro giver nu områdets gæster mulighed for at krydse skovsøen.

bro_080813_web.jpg


Et stort madpakkehus er opført tæt ved skovsøen.

madpakkehus.jpg


Flere af træerne var syge og helt hule indvendigt og måtte derfor fjernes før offentligheden igen kunne færdes sikkert i skoven.

oerslev_kloster_faeldning.jpg

Læs mere om Ørslev Kloster her.
 

 

Kort fakta om projektet
Hedeselskabet har udarbejdet og gennemført en naturplan, der skulle sikre udvikling og bevarelse af naturen på Ørslev Kloster og i den forbindelse skabe bedre forhold for publikum.
Årstal
Årstal: 
2010
Område
Område: 
Midtjylland
Kategori
Kategori: 
Skov og Hede
Naturpleje
Uddelinger