Kort fakta om projektet
Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til opbygningen af Ingstrup Spiselig Skovhave - en offentlig have med spiselige planter til gavn og glæde for byens borgere såvel som besøgende.

Årstal: 2018

Område: Nordjylland

Kategori: Skov og Hede, Medlemspuljen

Fra vildnis til spiselig skovhave

Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til opbygningen af Ingstrup Spiselig Skovhave - en offentlig have med spiselige planter til gavn og glæde for byens borgere såvel som besøgende.

For ca. et år siden blev der afholdt møde om en lokal udviklingsplan (LUP) i Ingstrup med henblik på at finde frem til de projekter, som kommunen og byens borgere kunne iværksætte for at sikre byens og lokalområdets udvikling.

En af de vilde ideer var tankerne om opbygningen af Ingstrup Spiselig Skovhave. Hurtigt fik ideen bidt sig fast og en ivrig gruppe af lokale borgere gik i gang. Kort efter LUP-mødet blev skovhave-projektets initiativtagere med gartner Sophia Nox i spidsen kontaktet af menighedsrådet, som tilbød et kirkeligt ejet jordlod til projektet, og det skulle vise sig at være helt ideelt til formålet. På det trekantede stykke bag præstegården voksede der nemlig allerede en overdådig skov af hyld, brombær, mirabeller og hindbær, og området var omkranset af store træer og hække, der beskyttede det mod vinden.

Siden da er området blevet ryddet og de første plantninger er foretaget således, at der søndag den 30. september 2018 kunne inviteres til Åben Skov, hvor over 40 personer deltog og fik information om opbygningen af skoven efter permakulturens principper.

På naturens principper
Ingstrup Spiselige Skovhave er karakteriseret ved tilstedeværelsen af mange former for flerårige spiselige planter, der gror langs jordoverfladen såvel som i højden og giver grobund for en stor biodiversitet med en bred vifte af dyre- og plantearter.

- Formålet med skovhaven er at etablere et selvopretholdende økosystem med naturen som forbillede, hvor området - og i særdeleshed muldjorden - får tilført flere ressourcer, end der bliver taget fra det, forklarer Sophia Nox.

Fællesskab og selvforsyning
Idéen bag Ingstrup Spiselige Skovhave udsprang af et ønske om at bringe naturen og naturens ressourcer tættere på borgere og besøgende i Ingstrup ved at skabe et skovrum til fouragering, fordybelse, forundring og læring. Sophia Nox forklarer yderligere:

Ingstrup Spiselige Skovhave kommer til at fungere som et frirum for byens borgere og andre interesserede, hvor de kan samle mad fra havens mange planter, gå en tur, lære om spiselige planter eller blot tage en pause fra hverdagens stress og jag.

En del af formålet er ligeledes, at Ingstrup Spiselige Skovhave skal kunne danne ramme om forskellige begivenheder, f.eks. naturundervisning for skolebørn, udflugter med madklubben, kurser og foredrag om naturpleje eller friluftsgudstjenester.

projektgruppen_ingstrup.jpg

Initiativgruppen består af Sophia Nox, Mai Nielsen og Jozef Blockx (fra venstre mod højre).

Mai Nielsen er medlem af Hedeselskabet og kunne derfor søge midler fra medlemspuljen. Beløbet på 25.000 kroner vil blive anvendt til indkøb af arbejdsredskaber, planter og et vildthegn omkring skovhaven.

kronelag.jpg

I oktober 2018 blev etableringen af jordlaget og start på plantningen af kronelaget påbegyndt.

Ingstrup Spiselige Skovhave er etableret og vedligeholdt af frivillige ildsjæle. Alle er velkommen til at besøge skovhaven, men al færdsel er på eget ansvar, da den endnu er under etablering. Officiel indvielse af skovhaven forventes i 2019.

Kort fakta om projektet
Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til opbygningen af Ingstrup Spiselig Skovhave - en offentlig have med spiselige planter til gavn og glæde for byens borgere såvel som besøgende.
Årstal
Årstal: 
2018
Område
Område: 
Nordjylland
Kategori
Kategori: 
Skov og Hede
Medlemspuljen