Kort fakta om projektet
I landsbyen Vejerslev bygges af en oplevelses- og aktivitetspark med støtte fra Hedeselskabet

Årstal: 2017

Område: Midtjylland

Kategori: Landområder, Uddelinger

Fenrisulven glammer i Vejerslev

Lørdag den 19. august 2017 var der officiel start på tilblivelsen af en ny park i Vejerslev ved Bjerringbro. Der blev afholdt workshop for at finde frem til figurer som Fenrisulven og Midgårdsormen, som sammen med Thor og Odin danner rammerne for den nye mytologisk inspirerede aktivitetspark på byens gamle sportsplads.

Landsbyen Vejerslev har nu officielt sat gang i byggeriet af en oplevelses- og aktivitetspark ved Vejerslev Stadion. Selv om man har tyvstartet lidt på arbejdet ved at anlægge en kørevej og samle jord fra til en vold, så gik arbejdet sådan for alvor i gang midt i august.

Det markerede arbejdsgruppen bag projektet ved at arrangere en workshop, hvor godt 30 lokale var på opdagelse i kunsten at skabe store træfigurer med motorsav. I spidsen for workshoppen stod Niels Ejnar fra Odder, også kendt som Save Niels. I løbet af weekenden kom deltagerne i workshoppen da også ganske langt med de figurer, som skal stilles op i oplevelsesparken, en Fenrisulv og en stor Midgårdsorm, som også skal fungere som en balancebom.

Vi tager udgangspunkt i landsbyens natur og historie. Som en del af aktivitetsbanerne vil vi skabe et miljø med klynger med gamle nordiske træer. Vi vil i samarbejde med kommunens naturvejleder indkøbe grej, så besøgende kan fange og bestemme insekter i sø, på mark og i den nærliggende skov. Parken skal give børn viden om historie og natur gennem oplevelser og leg.
Annie Nielsen fra arbejdsgruppen, som samtidig er Vejerslevs repræsentant i Landsbyrådet i Favrskov Kommune.

”Vi er rigtig glade for, at vi er nået så langt, at vi nu kan sætte gang i selve det fysiske arbejde. Det er stort for Vejerslev. Vi regner med at blive færdige med det meste af projektet inden vinter. Noget af det sidste, som vi skal have gjort er at plante træer og buske. Om vi når at få alle skilte og den slags på plads inden vinter, tør jeg ikke love,” siger hun.

Aktivitets- og oplevelsesparken indvies til maj næste år. Parken har fået støtte af Favrskov Landsbyråd, Friluftsrådet og Hedeselskabet.

Videreudvikling
Sportspladsen ligger centralt i byen. Udover boldbaner er der tennisbaner, bane med basketballnet, klubhus, overdækket terrasse med magasin samt bålplads. Der er dog ikke længere træning eller turneringskampe, hvilket betyder brugen af sportspladsen er begrænset.  Ved siden af sportspladsen er et stort kommunalt areal med en sø, som blev reetableret i 2004 efter tidligere dræning, og desuden er der placeret 15 træskulpturer skabt af borgere i Favrskov Kommune i forbindelse med en workshop i 2013.

vejerslev_web.jpg

Derfor var det oplagt at etablere et samlingssted, hvor der bygges videre på eksisterende rammer og muligheder. Målet er at udvide antallet af aktiviteter og brugere samt tiltrække/fastholde borgere i Vejerslev og de omkring liggende landsbyer.

”Det er et godt lokalprojekt, hvor målet er at give børn viden om historie og natur gennem oplevelser og leg. Projektet indeholder mange af de emner, som Hedeselskabet beskæftiger sig med; lokalt sammenhold, oplevelser og nysgerrighed overfor naturen, og derfor har vi valgt at støtte med 45.000 kroner,” fortæller projektchef Vibeke Højen.

Et travlt efterår i Vejerslev
Det har været en særdeles travl november måned i 2017 for de frivillige i Vejerslev. Resultatet er også til at få øje på. Der er anlagt stier i aktivitetsparken, et nyt stort madpakkehus med hems er opført og de mange skulpturer er næsten på plads.

Landsbyrådet havde endvidere fået lov til at hente bunddække og selvsåede træer og buske i en nærliggende skov. Disse blev sammen med indkøbte træer og buske plantet en regnvejrsdag af 12 frivillige.

Et flot projekt tager form og i foråret forventes det at projektet afsluttes med den sidste finis og opbygning af den centrale bakke i parken. Hermed er det et endeligt farvel til en udtjent flad sportsplads.

Kort fakta om projektet
I landsbyen Vejerslev bygges af en oplevelses- og aktivitetspark med støtte fra Hedeselskabet
Årstal
Årstal: 
2017
Område
Område: 
Midtjylland
Kategori
Kategori: 
Landområder
Uddelinger