Kort fakta om projektet
Hedeselskabets støtte anvendes til plantning af cirka 425 meter læbælte med buske og træer, som er bi- og sommerfuglevenlige. Der plantes også 6.500 m2 skovbryn på begge sider af den eksisterende skov.

Årstal: 2019

Område: Midtjylland

Kategori: Uddelinger

Bier og insekter skal ha’ det bedre

Naturkraft i Ringkøbing bliver ikke kun en oplevelse for de besøgende – området vil også bidrage til bedre forhold for biodiversiteten. Blandt andet gennem et delprojekt, som Hedeselskabet støtter tilblivelsen af.

Når Naturkraft åbner i juni 2020 kan de besøgende forvente sig en naturoplevelse lidt ud over det sædvanlige. Men udover at formidle om især den vestjyske natur, hvordan mennesket har påvirket naturen, og give adgang til at opleve Vestjylland i komprimeret form, så arbejder Naturkraft også på andre projekter i den offentligt tilgængelige del af området. Et af projekterne skal fremme betingelserne for artsrige og levedygtige bestande af trængte insekter, især sommerfugle og vilde bier.

Jørgen Lund Møller, formidlings- og oplevelseschef i Naturkraft, fortæller:

Med dette projekt ønsker vi at udvikle det tidligere landbrugsareal til et område med meget mere biologisk variation og dermed nye levesteder for dyr og planter. Sammen med Naturkraft-parken vil den rekreative værdi blive hævet betydeligt.

Målgruppen er de truede insektbestande i sig selv og dermed også de økosystemtjenester, de leverer – altså naturen selv. Men derudover er ambitionen også, at det skal være et sted at gå på opdagelse for især børn og unge samt skoleelever i forbindelse med Naturkrafts skoletjeneste.

Hedeselskabet har valgt at støtte projektet med 300.000 kroner, og udviklingen om projektet sker i samarbejde med Hedeselskabets datterselskab, HedeDanmark, som også har tilplantet selve besøgsområdet.

”Naturkraft bliver en helt speciel oplevelse, som sætter fokus på naturformidling, der er så vigtig i disse år. Naturen er på mange måder under pres, og derfor er vores kendskab og relation til naturen helt afgørende. Det er svært at passe på noget, man ikke kender. Naturkraft påtager sig en alvorlig formidling men med en legende tilgang. Derudover arbejder de også på projekter, som ikke er direkte målrettet de besøgende, men som handler om at passe på naturen. Det ville vi gerne støtte,” siger Christian Bogh, kommunikationsdirektør i Hedeselskabet og fortsætter:

”Projektet i sig selv skaber en stor værdi, men at der også er fokus på formidling til skolebørn, har vi også lagt vægt på. Mange undersøgelser peger på, at børn opholder sig mindre i naturen end tidligere, og det er en ganske afgørende kurve at få knækket.”

naturkraft_parken.jpg

Det samlede projekt omfatter skovrejsning, etablering af vådområder, blomsterenge, vilde græsområder og formidlingsaktiviteter, og Hedeselskabet støtter etablering af skovbryn og læbælter. Projektet bliver etableret hen over vinteren og foråret og vokser til i det følgende års tid.

Kort fakta om projektet
Hedeselskabets støtte anvendes til plantning af cirka 425 meter læbælte med buske og træer, som er bi- og sommerfuglevenlige. Der plantes også 6.500 m2 skovbryn på begge sider af den eksisterende skov.
Årstal
Årstal: 
2019
Område
Område: 
Midtjylland
Kategori
Kategori: 
Uddelinger