Kort fakta om projektet
Rute-afmærkning af eksisterende stier i området omkring Mønsted inkl. Mønsted og Daugbjerg Plantager.

Årstal: 2019

Område: Midtjylland

Kategori: Medlemspuljen

Bedre naturstier til Mønsted

Snart får borgerne og de mange turister, som især Mønsted Kalkgruber tiltrækker, bedre adgang til den omkringliggende natur med et løft af områdets naturstier. Hedeselskabets medlemspulje støtter projektet.

Det er dejligt at have masser af skov omkring sig, men hvis man ikke kender skoven og reglerne for at færdes i den, så afholder folk sig som regel fra det. Den problematik har de kastet sig over at gøre noget ved i Mønsted og omegn.

”Vi har en utrolig aktivt lokalbefolkning, og gennem de seneste år har vi afholdt en række borgermøder for at arbejde med den fortsatte udvikling. Det udmøntede sig i fem arbejdsgrupper, hvoraf den ene har arbejdet med grønne områder," fortæller Kurt Mosgaard, der er tovholder, og fortsætter:

Vi har nogle fantastiske grønne områder med blandt andet Mønsted og Daubjerg Plantager, men de kan også være ufremkommelige med mindre man er meget lokalkendt. Målet er derfor at afmærke en række ruter og efterfølgende nedsætter vi et pedelhold, som vil holde øje med, at stierne er pæne.

Håbet er selvfølgelig at få flere af Mønsteds nuværende indbyggere ud i skovene, men samtidig at tiltrække nytilflyttere. To lokale ildsjæle, Ove Harrestrup og Per Vegger, har påtaget sig at indgå aftaler med lodsejere og finde ruterne i skovene, og derefter indkaldes et arbejdshold med pælebor. Mønsted og Omegns Lokalråd søgte Hedeselskabets medlemspulje om midler til at afmærke ruter og sætte skilte og kort op, så det dermed bliver nemmere at finde rundt.

”Undersøgelser peger på, at vi danskere har fået et mere distanceret forhold til naturen, og den danske natur har så meget at byde på. Dette projekt er med til at gøre skovene i dette område mere tilgængelige, og det formål passer rigtig godt med Hedeselskabet. Skov er en del af vores DNA,” siger Vibeke Højen, projektchef i Hedeselskabet.

Der uddeles årligt til ti projekter fra Hedeselskabets medlemspulje, og fælles for dem er, at de har en stærk lokal forankring.

”Fælles for Hedeselskabets medlemmer er, at de har en stærk tilknytning til naturen, og rigtig mange af dem yder en stor indsats i det lokalområde, de bor i. Lige som de gør i Mønsted og omegn. Med medlemspuljen ønsker vi at hylde og støtte det lokale initiativ og være med til at give lokale ildsjæle en økonomisk håndsrækning. Rigtig mange mindre projekter bliver til virkelighed med vores støtte, og det er vi stolte af,” siger Vibeke Højen.

Vil du også have mulighed for at søge medlemspuljen?
Så bliv medlem af Hedeselskabet i dag - du kan melde dig ind her.

Så sættes der afmærkningspæle
I november 2019 gik arbejdet igang med afmærkning af ruterne.

Læs mere her

 

Foto øverst: Ann Dithmer.

 

Kort fakta om projektet
Rute-afmærkning af eksisterende stier i området omkring Mønsted inkl. Mønsted og Daugbjerg Plantager.
Årstal
Årstal: 
2019
Område
Område: 
Midtjylland
Kategori
Kategori: 
Medlemspuljen