Kort fakta om projektet
”Almas Intelligente Have” er et nyt projekt på Mølleskolen i Ry der skal vække elevernes motivation for det naturvidenskabelige. Den intelligente have skal være et sted, hvor eleverne kan bruge deres kreativitet, lave forsøg og blive klogere på fremtidens teknologier

Årstal: 2019

Område: Midtjylland

Kategori: By, Uddelinger

Almas Intelligente Have

Et glashus, hvor eleverne kan lave deres egne kumulusskyer, kanaler og kar til at lave eksperimenter med vand og en plante, der kan lade en mobiltelefon op.

Det er blot nogle af elementerne, som demonstrationsprojektet ”Almas Intelligente Have” skal indeholde, forklarer Kristian Toft, der er skoleleder på Mølleskolen i Ry, hvor haven skal ligge.

”Tanken med ”Almas Intelligente Have” er, at den skal vække elevernes motivation for det naturvidenskabelige med fokus på verdensmålene. Noget af det, vi gerne vil, er at give eleverne en bedre forståelse af bæredygtighed, og vi er meget inspirerede af sol, vind og vand.”

Sådan siger skoleleder Kristian Toft, som gerne vil medvirke til, at eleverne bliver mere nysgerrige og motiverede. Ifølge ham er der i folkeskolen i dag for mange elever, der mister motivationen. Det tror han kan løses ved at få flere eksperimenter og teknologier ind i undervisningen. 

kristian_toft_.jpg

Skoleleder Kristian Toft i den skolegård, der skal danne rammerne for ”Almas Intelligente Have”.

Fantasi og kreativitet
Mølleskolen har allerede indrettet et indendørs ”fablab”, der er en slags værksted med droner, robotter og 3d-printere. Her kan eleverne blandt andet lave forsøg og blive klogere på fremtidens teknologier. ”Almas Intelligente Have” skal kunne noget af det samme, blot udendørs. ”En af udfordringerne ved skolen er, at der er for få elever, der får lyst til at gå den naturvidenskabelige vej. Det skal haven være med til at ændre på,” siger Kristian Toft og påpeger, at eleverne har brug for rum, hvor de kan bruge deres kreativitet og fantasi.

Byens have
”Almas Intelligente Have” kommer også til at rumme en urtehave, og Kristian Toft understreger, at projektet ikke kun er skolens, men hele byens. På modsatte side af vejen ligger et ældrecenter. Planen er, at de ældre, der er i stand til det, skal være med til at bibringe børnene ny viden og måske endda selv blive klogere. ”Tanken er, at haven skal være åben for alle. Den vil blive lyst op døgnet rundt af lygter drevet af grøn strøm, der giver noget hyggebelysning, så man også har lyst til at være der om aftenen," siger han.

collage_gustinlandskab_web.jpg

Proces- og udviklingskonsulenter fra PrimusMotor har hjulpet med at inddrage brugerne og udviklingen af konceptet for ”Almas Intelligente Have”.

Tegnestuen Gustin Landskab har foldet brugernes ideer og perspektiver ud, stået for den landskabelige bearbejdning og konceptet for haven - grafikken er udarbejdet af Gustin Landskab.

Hedeselskabet har givet støtte til ”Almas Intelligente Have”, hvor HedeDanmark skal være med til at gøre indbydende med planter og buske.

Kort fakta om projektet
”Almas Intelligente Have” er et nyt projekt på Mølleskolen i Ry der skal vække elevernes motivation for det naturvidenskabelige. Den intelligente have skal være et sted, hvor eleverne kan bruge deres kreativitet, lave forsøg og blive klogere på fremtidens teknologier
Årstal
Årstal: 
2019
Område
Område: 
Midtjylland
Kategori
Kategori: 
By
Uddelinger