Kort fakta om projektet
En ny motorsav, nye bordebænkesæt og fliseunderlag danner grundlag for en større tilgængelighed til den unikke natur på Tørning Mølle.

Årstal: 2017

Område: Syddanmark

Kategori: Naturpleje, Medlemspuljen

Adgangsforholdene til Tørning Mølle er forbedret

Nu kan gæsterne tage en kop kaffe ved et af de nye bordebænkesæt i parken ved Tørning Mølle, og de frivillige har fået motor på saven, når de skal pleje de grønne arealer.

Den selvejende Institution Tønring Mølle overtog den 1. januar 2017 ejendommen Tørning Mølle med tilhørende 3,6 ha park og grønne arealer.

Tørning Mølle har søgt og fået støtte af Hedeselskabets medlemspulje med 25.000 kroner til forbedringerne, men vil også komme til at anvende egne midler hertil.

Græsarealer og P-områder bliver holdt af et grønt beskæftigelsesteam i kommunalt regi. Herudover har det været nødvendigt at oprette et grønt team af frivillige til den øvrige vedligeholdelse af mange skråninger, træer og bevoksning mm. Tørring Mølle har derfor ønsket at investere i en motorkædesav, som kan være med til at holde området pænt for publikum.

Men også forholdene for gæsterne ønskede man at forbedre med nye bordebænkesæt og fliseunderlag, således at der er mulighed for at sidde og nyde parken, den unikke natur på Tørning Mølle og en kop kaffe.

nye_baenke_2018.jpg

Picnic området har i december 2018 fået nye bordebænkesæt ud mod vandsiden.

Bjarne Beck, daglig leder på Tørning Mølle, er rigtig glad for donationen, som er med til at forbedre forholdene for de mange gæster, der besøger Tørning Mølle hvert år.

”Med medlemspuljen ønsker vi netop at give en økonomisk håndsrækning til projekter, hvor lokale ildsjæle står sammen om at udvikle området. Det må siges at være tilfældet med Parken Tørning Mølle,” siger projektchef Vibeke Højen, Hedeselskabet.   

Medlemspuljen uddeles til lokale projekter anbefalet af Hedeselskabets medlemmer.

 

Kort fakta om projektet
En ny motorsav, nye bordebænkesæt og fliseunderlag danner grundlag for en større tilgængelighed til den unikke natur på Tørning Mølle.
Årstal
Årstal: 
2017
Område
Område: 
Syddanmark
Kategori
Kategori: 
Naturpleje
Medlemspuljen