Projekter og cases

Hedeselskabet er engageret i en lang række forskellige projekter og opgaver - både i Danmark og i udlandet.

Minivådområder - små enheder med stor effekt

Gennem de seneste år har Hedeselskabet både støttet og udviklet minivådområder som et af virkemidlerne til efterlevelse af vandplanernes mål for at mindske kvælstofudledning og tilbageholde fosfor.
Minivådområder renser drænvandet fra markerne og bidrager til mindre forurening af vandmiljøet.
Læs mere om minivådområder her

Et grønt tag til Novo Nordisk

Udeområderne omkring Novo Nordisks hovedkvarter i Bagsværd er i løbet af 2014 omdannet til en naturpark på cirka 31.000 m2. HedeDanmarks nyanlægsforretning har varetaget fagentreprisen på parken, mens designet er udfærdiget af landskabsarkitekterne SLA.
Over halvdelen af naturparken fungerer som ét stort grønt tag oven på en parkeringskælder. Ud over etablering af det grønne tag har HedeDanmark blandt andet udført klimasikring og plantning af træer, stauder og græsser omkring det nye hovedsæde.
I december modtog Novo Nordisk Naturpark den prestigefyldte Scandinavian Green Roof Award 2014.