Dronefoto af skov

Partnerskab for dansk skovbrug

Initiativet er taget af Hedeselskabet, Dansk Skovforening, Træ- og Møbelindustrien og Skovdyrkerne for at øge anerkendelsen af, at skovbrug bidrager til den grønne omstilling, da træ er en fornybar ressource, der medvirker til at løse klimaforandringer.

Læs mere om partnerskabet

Træ er populært hos danskerne. En ny undersøgelse fortaget af Partnerskab for Dansk Skovbrug viser at hele 90 procent godt kan lide træ som materiale - men kun hver fjerde dansker lægger vægt på, at træet er dansk produceret.

Undersøgelse viser også, at mange danskere mener, at skove er vigtige for klima og biodiversitet, mens færre mener at skovbrug er vigtigt - nogle mener ligefrem, at det skader naturen.

Konklusionen er, at danskerne på den ene side er skeptiske over for skovbrug – men på den anden side anerkender, at skoven er vigtig for klimaet, og at træ er et godt materiale.

Tal fra undersøgelsen

Undersøgelsen viser, at 70 procent af danskerne mener, at skovene er vigtige for klimaet, mens 20 procent mener, at der bliver fældet for meget træ i Danmark. 16 procent mener, at produktionen af træ i Danmark direkte skader naturen.

Samtidig viser undersøgelsen, at jo flere træprodukter danskeren omgiver sig med, desto mere bekymret er vedkommende for klimaet, biodiversiteten og den vilde natur.

Logo for Partnerskab for dansk skovbrug

Det paradoksale er, at et flertal ikke ser sammenhængen mellem træerne i skoven og den produktion, som er nødvendig for, at træ kan indgå som en fornybar ressource i byggeriet og boligen.

Den forbindelse ønsker initiativtagerne at sætte fokus på, da det er afgørende for skovbrugets legitimitet i den grønne omstilling, hvor der både er fokus på udfordringerne for klimaet og biodiversiteten.

Partnerskabet ønsker at styrke den folkelige og politiske legitimitet til skovbruget gennem en fælles fortælling og kampagne, som sætter fokus på træ som en fornybar ressource, der bidrager til den grønne omstilling.

Formålet med kampagnen er at øge skovbrugets legitimitet. Kampagnen skal derfor både fastholde den nuværende positive holdning til træ og træer, men også specifikt øge opbakningen til dansk skovbrug.

Organisation

Kampagnen er organiseret i et partnerskab mellem de organisationer, som har taget initiativet til kampagnen.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de deltagende organisationer med administrerende direktør i Hedeselskabet Torben Friis Lange som formand samt en arbejdsgruppe. Projektledelse, kontakt til leverandører og driften af kampagnen forankres i Dansk Skovforening.

Du kan hjælpe

Hedeselskabet, Dansk Skovforening, Træ- og Møbelindustrien og Skovdyrkerne inviterer således alle relevante aktører med interesse for skovbruget til at bidrage til en fælles kampagne for at sikre dansk skovbrug en væsentlig rolle i den grønne omstilling i Danmark.

Råtræstak i skoven

Sådan gør du:

Send beløbet (inkl. moms), du ønsker at bidrage med til kampagnens konto i Handelsbanken, med registrerings- og kontonummeret 7643-2088623. I forbindelse med indbetalingen bedes du oplyse navn på virksomhed, kontaktperson, e-mail og tlf.nr.

Herefter modtager du en faktura med teksten ”Andel af fælles kampagneomkostninger i Partnerskab for Dansk Skovbrug” på det

modsvarede beløb, fordelt på bidrag og moms. Bidragets beskatningsforhold kan være forskellige betinget af virksomhedstype. Kampagneorganisationen påtager sig ikke ansvar herfor eller rådgivning herom, men henviser til Skat.

Når kampagnen går i luften, vil oplysninger  om, hvem der har støttet kampagnen, være tilgængelige på kampagnens hjemmeside.

Skulle det mod forventning ikke lykkes at indsamle minimum 5 millioner inden medio 2023, tilbagebetales dit fulde bidrag snarest herefter. Har du spørgsmål til kampagne eller bidrag, så tag fat i din evt. kontaktperson i en af de fire organisationer bag eller projektleder Astrid Søborg på as@skovforeningen.dk.

Download brochuren om kampagnen her.