Om Strategi og Innovation

Hedeselskabet arbejder kontinuerligt på at udvikle nye og bedre løsninger, som løser vores kunders udfordringer og behov. Derved sikres Hedeselskabets strategiske og innovative udvikling – både nationalt og internationalt.

Det er afgørende, at innovationen fortsat udvikles, selvom dagligdagens primære fokus er på servicering af kunder og resultatopnåelse. Derved skal Hedeselskabet også i fremtiden være en lønsom koncern, attraktiv partner og leverandør, med nyskabende produkter og ydelser til konkurrencedygtige priser.

Der er stor fokus på forretningsudvikling og innovation i datterselskaberne gennem  samarbejdsprojekter med kunderne. Derudover foregår der innovation i Hedeselskabet Strategi og Innovation, som blev etableret i 2007 med henblik på at sikre den langsigtede udvikling og innovation i Hedeselskabet og understøtte udviklingen i datterselskaberne.

Hedeselskabet Strategi og Innovation finansierer udvalgte innovationsprojekter med en større grad af risiko og usikkerhed. Fokus er på innovationsprojekter, der løser kunders kendte og ukendte behov, samt hjælpe forretningsenhederne med at differentiere sig i markedet.