< Back to news list

VÆKST 1: Snudebiller snydes med ny voksmetode

Enhver skovejer frygter angreb fra snudebiller, som elsker bark fra unge nåletræer og kan ødelægge en nyplantet kultur på få timer. Det satte HedeDanmark med opbakning fra Hedeselskabet Strategi & Innovation sig for at finde en løsning på, og fremover vil sprøjtegift mod skadedyrene kunne udskiftes med miljøvenlig voks. Siden foråret 2016 er der i samarbejde med Københavns Universitet testet og udviklet på ny voksmetode, som effektivt kan beskytte nåletræsplanter mod snudebiller.

Forskerne har netop analyseret HedeDanmarks forsøg efter første sæson, og der skal nu testes på anden sæson. Hvis disse resultater også er tilfredsstillende, tages metoden i brug, og skovejerne kan se frem til et effektivt værn mod billerne uden brug af kemi.

”De foreløbige resultater viser, at voks beskytter planterne mod angreb af snudebiller ige så godt som, og i nogle tilfælde bedre end, den traditionelle metode med kemi. Der er dog forskel på, hvor godt voksbehandlingen virker på de forskellige arter af nåletræsplanter. Indtil videre tyder resultaterne på, at rødgran, grandis og sitkagran klarer sig rigtig godt med voksmetoden,” siger forsker Hans Peter Ravn fra Københavns Universitet.

Projektet er et godt eksempel på, hvordan Hedeselskabet som koncern med fagligt stærke datterselskaber kan løfte en problematik til en mulig fremtidig løsning, som både gavner kunder og miljøet, men også HedeDanmarks arbejdsgange, da voksen allerede påføres på planteskolen.

”Formålet med at udvikle en giftfri voksbehandling af nåletræsplanter til det danske marked er ikke blot at kunne skabe værdi for skovejerne ved at beskytte effektivt mod snudebiller”, siger forretningsudvikler Martin Briand Petersen fra HedeDanmark, og fortsætter:

”Vi lægger også vægt på en løsning, som skåner miljøet, hvor vi og ikke mindst skovarbejderen slipper for at skulle anvende insektmidler. Desuden er det vores ambition, at metoden rent økonomisk er mindst lige så attraktiv som de nuværende metoder på markedet.”

HedeDanmark har afprøvet metoden på lokaliteter, hvor udfordringen med snudebiller er udtalt og har blandt andet samarbejdet med Silkeborg Kommune, hvis skove er PEFC- og FSC-certificerede.

”Vores skove er dobbeltcertificerede, og blandt andet derfor er anvendelse af insektmidler ikke en mulighed for os. Vi er derfor godt tilfredse med, at der er fokus på udvikling af bæredygtig skovdrift, og at vi har fået mulighed for at medvirke i dette forsøg”, siger forstkandidat Kristian
Nielsen fra Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune.

Læs den fulde artikel her.