< Back to news list

VÆKST 1: Skovarbejder anno 1930

I forbindelse med herregården Gammel Estrup på Djursland ligger skovarbejderhuset. Et originalt hus bygget i 1929, renoveret i 2014, hvor alle kan komme og bo en weekend, all inclusive.

Skovarbejderne i 1930´erne var en broget skare af hårdarbejdende mænd, som alle var mere eller mindre løst tilknyttet den herregård de arbejdede for. Gammel Estrup havde tre skovarbejderhuse, hvoraf det ene, Mikkelsdal ved skoven Lunden, er bevaret og renoveret blandt andet med hjælp fra fortællinger fra børnene, der boede i huset og andre familiemedlemmer. Nogle af tingene tilhørte sågar familien Brøsted, der boede i huset; far Niels, mor Mathilde og deres fem børn. Huset drives af herregårdsmuseet med stor hjælp fra de lokale, der for fleres vedkommende har en tæt relation til historien.

”Vi ønsker at sætte fokus på en gruppe arbejdere, som varetog en lang række opgaver i periferien af godset. Huset her er ikke en museumsgenstand, og derfor kan vi anvende det lidt anderledes rent formidlingsmæssigt. Vi har arrangementer året rundt, undervisning til børn og unge med særlige behov, og så vil vi gerne, at stedet er med til at støtte op om lokalområdets fælles historie og identitet. Derudover udlejer vi det til private, der har lyst til på egen krop at opleve datidens leveforhold,” fortæller museumsformidler Helle Ingerslev Kristensen.

Læs hele artiklen i Vækst 1-2017.

Bliv medlem i dag og modtag bladet - og yderligere tre udgaver af Vækst i år.
 

Læs uddybende artikel om skovarbejderhuset, skovdrift og skovarbejderne, der oprindeligt var tilknyttet herregården Gammel Estrup, skrevet af museumsformidler Helle Ingerslev Kristensen.