< Back to news list

VÆKST 1: Et partnerskab gennem 150 år

Det hele begyndte på heden, men plantningssagen var blandt E.M. Dalgas' hjertesager. Derfor ligger skov i Hedeselskabets DNA.

Flere af de jyske plantager blev anlagt med initiativ fra Hedeselskabets stiftere. Dalgas havde en stor kærlighed til plantningsarbejdet, og han mødte blandt andet grosserer Holger Petersen, som skulle blive aldeles vigtig i dette arbejde. Holger Petersen anlagde Baldersbæk Plantage i Midtjylland og begyndte derefter rejsen rundt for at overbevise andre københavnske grosserer om at investere i at anlægge plantager. Men det var ikke kun forbeholdt de rige københavnere. De lokale blev også organiseret i mindre selskaber, som samlede lodsejere, der købte aktier, og på den måde er mange af aktieplantagerne opstået. Det blev en del af fundamentet til de store jyske skove og til Hedeselskabets skovejerskab. I dag ejer Hedeselskabet cirka 11.000 hektar skov i Danmark, Baltikum og Frankrig. Hedeselskabets skovejerskab er i dag samlet under navnet DDH Forest, som skovrider Allan Bechsgaard
overtog ansvaret for i oktober 2016.

”Vi har skov for at drive det som en forretning og samtidig understøtter Hedeselskabets skovejerskab forretningsområder i datterselskaberne," fortæller Allan Bechsgaard.

HedeDanmark har videreført traditionen inden for det praktiske arbejde med skoven og leverer hele paletten inden for skovforvaltning, rådgivning, handel osv. Selskabet har fast aftale om samarbejde med skovejere med i alt mere end 62.000 hektar skov. Desuden løser selskabet lejlighedsvist opgaver for skovejere med omtrent lige så mange hektar.

”Det er de færreste skovejere, der har en skovfaglig baggrund, og derfor vælger de os til opgaven. Skovejere og skove er enormt forskellige, så derfor er vores fornemste opgave at afkode skovejernes ønsker. Vi har især inden for de seneste 5-6 år gjort meget ud af at uddanne vores medarbejdere i netop kommunikation. Fagligheden er grundforudsætningen, men hvis ikke du forstår at lytte, bliver det ikke en succes,” siger Michael Glud, skovbrugschef i HedeDanmark.

Læs hele artiklen i Vækst 1-2017.

Bliv medlem i dag og modtag bladet - og yderligere tre udgaver af Vækst i år.