< Back to news list

Træ i byggeri

Træ i byggeri vinder stærkt frem i disse år. Både i samspil med de foretrukne byggematerialer beton og stål, men også som primært materiale. Måske er en ny tradition på vej?

På en bakke i den lille by Lisbjerg lidt nord for Aarhus skyder et etagebyggeri op af jorden. Som udgangspunkt ligner det alle andre boliger, men det er det så alligevel ikke. ’Fremtidens bæredygtige almene bolig’ var overskriften, da Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Aarhus Kommune og AL2Bolig udskrev en åben konkurrence om en række demonstrationsbyggerier. Tegnestuen Vandkunsten vandt konkurrencen i 2014 med et projekt, som introducerer et gennemprøvet byggesystem i massivtræ og med ubehandlede træfacader – et bud på et moderne dansk træhus. Det vender vi tilbage til.

Men hvordan er vi nået dertil, at træ så at sige genintroduceres som primært byggemateriale – ikke bare til sommerhuset men til helårsboliger, højhuse, svømmehaller og fodboldstations. Det er der ganske givet mange årsager til, men én af dem er en branche, der er gået sammen om at udbrede kendskabet og ikke mindst fordelene ved at arbejde med træ i byggeri, blandt andet initieret af organisationen Chora Connection i København – en handletank, som de kalder sig selv. Deres vision lyder på at bidrage til en bæredygtig og resilient verden – en dejlig vidtløftig og lidt luftig formulering, men som er omsat til nogle meget konkrete initiativer, deriblandt at se træ som en af løsningerne.

Læs hele artiklen i Vækst 3 2017. Du kan læse Vækst her, hvis du er medlem.

Klik her for at blive medlem.

Foto: Helene Høyer Mikkelsen