< Back to news list

TEMALEDER: Natur i byen

Så snart man begynder at dykke ned i begrebet ’bynatur’, dukker mange forestillinger, holdninger og visioner op. For hvad er bynatur? Findes det overhovedet? Eller er natur kun noget, der eksisterer ’på egen hånd’. Måske, måske ikke. Men ved at italesætte naturen i byen kan der skabes en dialog og rammesættelse om, hvordan byen kan indrettes, og hvordan fordelingen skal være mellem ’grønt og gråt’. Altså det, der gror, og det, der er bygget.

Men hvordan har naturen i byen det i dag – er den under pres grundet den stigende urbanisering? FN anslår, at i 2050 bor hele 65 procent af verdens befolkning i byer, hvilket svarer til, at antallet af byboere vil stige fra 3,9 milliarder i 2016 til 6,4 milliarder i 2050. Det stiller høje krav til byen, og i hvor høj grad bynatur og de grønne åndehuller er prioriteret, kommer sandsynligvis både til at handle om vilje, visioner og ressourcer.

Læs hele temalederen i Vækst 4 2017. Du skal være medlem for at modtage Vækst eller tilgå tidsskriftet på vores hjemmeside. Men det koster kun 200 kr. om året (100 kr. for studerende).

BLIV MEDLEM