< Back to news list

TEMALEDER: Det fantastiske træ

Træer er på mange måder mytiske. I mange kulturer og religiøse forestillinger opfattes træet som et livssymbol, hvor konkrete træer kan tolkes som hellige. Træer er ligeledes grundstammen i Hedeselskabets mere end 150 års historie.
Træ har også en stor betydning for den helt almindelige dansker. En gang om året tilbringer rigtig mange af os tid omkring et helt bestemt træ – juletræet, der også har mange historier med sig og ikke mindst mange traditioner. Hvem pynter træet, hvornår, skal der levende lys på, og hvad mon der gemmer sig under træet. Træ skaber en særlig stemning, og vi bliver også mindet om, hvor kort det enkelte menneskes tid på jorden er. For eksempel når man står ved siden af de ældgamle fynske ege, som du kan læse om i denne udgave af Vækst.

Men træ er også en vigtig energikilde og et vigtigt materiale til møbler, huse, både og endda cykler. I disse år sker en rivende udvikling inden for boligbyggeriet – der er et konstant kapløb om, hvem der senest har bygget det højeste træhus. I Danmark har vi gennem årene været relativt tilbageholdende med boligbyggerier i træ, men også her sker en udvikling. Flere og flere byggerier har elementer af træ, og det første etage-boligbyggeri med træ som gennemgribende materiale er ved at blive bygget ved Aarhus – et projekt du kan læse om inde i bladet.

Men hvordan sikrer vi skovens levevilkår, når vi tager træer ud derfra og anvender til energi, møbler og huse. Det første har HedeDanmark arbejdet med gennem en årrække, blandt andet sammen med Københavns Universitet og med støtte fra Hedeselskabet – det har resulteret i et koncept, hvor træet tages tilbage til skoven i form af flisaske. På den måde bliver næringsstoffer recirkuleret. Men træ hører ikke kun til i skoven. Vi bliver flere og flere mennesker i byerne.86 procent af danskerne bor i byen, og tendensen til at samle sig i byerne er den samme i hele verden. Ud over at træer er smukke at se på og en dejlig måde at følge årstidernes skiften, er der mange andre fordele ved at have træer og anden grøn bevoksning i tætbefolkede områder; de fremmer biodiversiteten, producerer ilt, køler, skaber læ, renser luften og skaber tryghed. Københavns Kommune satte i 2017 et mål om at plante  100.000 nye træer inden udgangen af 2025 og i Aarhus hedder målet 10.000 træer i samme periode.

På mange måder er træ en essentiel brik ikke mindst set i lyset af, at vi bliver flere og flere mennesker på kloden, der både skal have varmen, et sted at bo, papir at tegne på og møbler at sidde i. Vi har derfor alle sammen en forpligtelse til at sikre, at naturen, vores børn og børnebørn også i fremtiden får glæde af et de mest fantastiske råstoffer – nemlig træet.

Lars Johansson, koncernchef