< Back to news list

Samarbejde med NRGi om skovrejsning

Et samarbejde mellem Hedeselskabet og NRGi betyder, at energikoncernens elkunder kan vælge et grønt elprodukt, der tager hensyn til klimaet og samtidig giver alle danskere mere skov.

Flere har fået øjnene op for, at skoven er et godt CO2-lager, og derfor er en af løsningerne på nutidens og fremtidens klimaudfordringer. Også i Hedeselskabet, der har mere end 150 års erfaring med plantning og skovbrug, har skovrejsning fået øget fokus. Med et nyt koncept ”Klimaskov – for fællesskabet” vil Hedeselskabet sammen med virksomheder og organisationer bidrage til, at der bliver rejst mere skov i Danmark.

Elforbrug bliver til nye træer
Den østjyske energikoncern NRGi er den første, der har indgået et samarbejde med Hedeselskabet om det nye klimaskovskoncept. Helt konkret betyder samarbejdet, at elkunder hos NRGi fra i dag kan vælge et nyt el-produkt ”Bevar-mig-el”, hvor strømmen både er fra vedvarende energikilder, og hvor de forbrugte kilowatt-timer resulterer i nye træer, plantet af Hedeselskabet. Træerne kompenserer for den CO2-udledning, der har været i forbindelse med produktionen af kunden strømforbrug.

For NRGi handler det ifølge Jakob Bundgaard, adm. direktør for NRGi Elsalg, også om at gøre strøm mere interessant for kunderne ved at give dem bæredygtige valg og dermed mulighed for at tage aktiv part i den grønne omstilling:

- Mange danskere har fokus på, hvordan de kan give et bidrag. Gennem dette produkt er du med til at øge andelen af vedvarende energi fra vind i elnettet, og samtidig bidrager du yderligere til en mere langsigtet omstilling via skovrejsning. Og det handler ikke kun om klima – det handler også om natur, rekreative arealer, det aktive liv osv. For os har det været helt afgørende med et lokalt initiativ, som samtidig bidrager til en samfundsudfordring – og det gør skovrejsning.

Mangfoldighed
I Hedeselskabets koncept kan man vælge at indgå som sponsor, hvor skoven plantes på jord ejet af en privat eller offentlig lodsejer eller som ejer, hvor virksomheden også selv ejer jorden. NRGi indgår i sponsormodellen, og det vil sige, at Hedeselskabet går ud og erhverver et stykke landbrugsjord, som de over de kommende år tilplanter. Det afgørende for dette samarbejde – og de kommende partnerskaber, uanset om det er sponsor- eller ejermodellen – er at skabe en mangfoldig skov.

Skovrider hos Hedeselskabet, Allan Bechsgaard, forklarer:

- Træer binder CO2, og vi skal i de kommende år trække endnu mere CO2 ud af atmosfæren. Men i min verden favner klimaet også, at vi skal være med til at sikre biodiversitet. De to ting bliver ofte sat op som hinandens modsætninger, men de hænger sammen. Så konceptet handler ikke kun om maksimal produktion, det handler om at skabe en mangfoldig skov. Det handler om både at benytte og beskytte, dog ikke nødvendigvis på det samme areal, men skoven skal kunne rumme både arealer, hvor produktion er i fokus og arealer, hvor naturen er i fokus.

Den måde at arbejde på er en fundamental del af Hedeselskabets værdisæt, og er det, partnerskaberne i klimaskovskonceptet vil bygge på. Med henholdsvis 154 og 105 år på bagen er det også fundamentalt for både Hedeselskabet og NRGi at tage del i en samfundsudfordring.

- Vi er et andelsejet selskab, og der har derfor været et fællesskab om at udvikle elnettet – lige som der var andelsslagterier og -mejerier. Det er den lille flok, der sammen kan løfte noget stort. Det giver rigtig god mening at kombinere med Hedeselskabets erfaring med skovrejsning. Derudover kommer vi ud af en ’sort’ sektor til i dag at være en af de mest grønne, og derfor vil vi gerne bidrage ved at sætte retning, udvikle og gøre tingene bedst muligt. Som energikoncern har vi et ansvar for at aflevere vores planet på en ordentlig måde til de næste generationer, siger Jakob Bundgaard.