< Back to news list

Privat skovrejsning får et boost

Miljø- og fødevareministeriet fremrykker 30 mio. kroner til privat skovrejsning, der reducerer udledning af kvælstof. Nye skovarealer på cirka 1.100 hektar er på vej som følge af fremrykningen.

Artikel fra GrønTeknik

Der var oprindeligt afsat 10 mio. kroner til en tilskudsordning til privat skovrejsning, men stor interesse fra landbruget får nu miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til fremrykke 30 mio. kroner til skovrejsning, så flere landmænd kan rejse skov med det samme. Fremrykningen betyder, at man opnår en ønsket reduktion af kvælstof fra landbruget tidligere end planlagt i fødevare- og landbrugspakken. Det oplyser Miljø- og fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

"Interessen for at søge ordningen har været overvældende, og det er i alles interesse, at vi udnytter interessen her og nu. Flere skal have gavn af ordningen med det samme, så vi hurtigere får nye skove og mindre kvælstof," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Vigtigt bidrag

Også hos HedeDanmark er der glæde over, at det nu kommer til at gå hurtigere med den private skovrejsning.

"Det gavner naturligvis HedeDanmarks kunder, men også ud fra et fagligt synspunkt glæder vi os over, at der er fokus på privat skovrejsning, fordi det er et vigtigt bidrag til at skabe et bedre miljø, klima og rekreative områder for alle danskere. Vi håber naturligvis, at der også fremover vil være opbakning til skovrejsning, hvilket er helt afgørende, hvis regeringen skal realisere sit eget mål om en fordobling af skovarealet, så skov i fremtiden dækker 20-25 procent af Danmarks samlede areal," siger divisionsdirektør i HedeDanmark, Steen Riber.

Tilskudsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og har som hovedformål at reducere kvælstof fra landbruget. Når kornmarken bliver erstattet af løvtræer, bliver den ikke længere gødet. I stedet kan landmanden drive skov og nyde de rekreative muligheder.

Stort areal

I 2016 er ordningen ifølge Milø- og fødevareministeriet gjort mere simpel, så det for den enkelte ansøger er nemt at gennemskue, hvad skovrejsning konkret kan bidrage med, hvordan økonomien vil være i projektet, og hvilke forpligtigelser landmanden skal leve op til.

Efter ansøgningsrunden er afsluttet, lyder prognosen på, at der er for 40 mio. kroner ansøgninger, der lever op til ansøgningskriterierne.

"Vi har trimmet ordningen og gjort den mere simpel. Den store interesse betyder, at vi allerede nu kan få nye skovarealer, der samlet set knap svarer til størrelsen på Dyrehaven," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.