< Back to news list

Nye naturoplevelser på vej ved Mønsted

Nye naturstier er en del af områdefornyelsen i Mønsted, og de skal give både nye tilflyttere og Mønsted-borgere nye naturoplevelser på egnen. Sidst i november kom de første rutemarkeringspæle i jorden, og midt i december er der snoreklip og afprøvning af ruten i Daugbjerg Plantage.

Det benzindrevne pælebor sender en blåhvid sky af røg ud og tager fat i jorden. Få minutter senere er den første pæl på vej i jorden, som første markør for en ny natursti på fem kilometer fra Mønsted by gennem Daugbjerg Plantage, omkring Mønsted Kalkgruber og tilbage til byen. Det er en del af områdefornyelsen i Mønsted, at der skal etableres nye naturstier i området.

Hedeselskabet har bevilget 25.000 kroner til materialer, og onsdag morgen den 21. november var lokale Ove Harrestrup, Per Bugge Vegger og Kurt Mosgaard fra Mønsted og Omegns Lokalråd så klar til at gå i gang.

”De her fem kilometer er første step. Planen er indtil videre at få markeret 20 kilometer sti, og at også øvelsesterrænet ved Finderup og Rosborg Sø bliver en del af naturstierne,” siger Per Bugge Vegger, der sammen med Ove Harrestrup har haft dialogen med lodsejerne i Daugbjerg Plantage.

Her har man fået ok fra de berørte lodsejere i plantagen, hvor der er mange, der ejer små stykker af jorden – et levn fra tørvegravningens tid.

”Vi er selv blandt dem, der får stien over matriklen, og det vil vi gerne. Det er såmænd i forvejen en del af motionsruten, så her kommer mange løbere,” siger Per Bugge Vegger.

”Der vil være forbindelse til den eksisterende sti, sporet ved Smollerup Kirke, og der er stier ud til Daugbjerg Kalkgruber, så man nemt kan nå op på 10 kilometer,” supplerer Ove Harrestrup.

21vsfnatursti_uffesalomonsen_web.jpg

Sådan ser markeringen af den første sti ud. kommende stier vil få andre farvemarkeringer. Foto: Uffe Salomonsen

Naturoplevelser til nye borgere

Desuden er der altså planer om at få adgang til det militære øvelsesområde ved Finderup og Rosborg Sø, og der forhandles fortsat, fortæller Kurt Mosgaard. Han håber, at afmærkningerne af naturstierne vil give gode naturoplevelser til nye tilflyttere til Mønsted og borgere fra området.

Folk som os, der har boet her i mange år og som har haftvores gang i skovene, kender jo området. Men mange kender jo ikke skovene, og vi vil gerne have folk herud for at opleve den fantastiske natur. Det er blandt de tilbud, som vi kan byde på i Mønsted, og det kan forhåbentligt være med til at få Mønsted-borgerne til at blive i byen og nye tilflyttere til at slå sig ned her. Det er nødvendigt for byen at få 10 nye tilflyttere om året, så det er vigtigt.
Kurt Mosgaard

Midt i december 2019 er der snoreklip, og her vil nogle af de lokale afprøve ruten.

Læs mere om projektet her.

Teksten er fra Viborg Stifts Folkeblad

Foto øverst på siden:Uffe Salomonsen