< Back to news list

Nye naturbroer til Tange Sø

Fredag den 5. august 2016 blev tre naturbroer langs Tange Sø indviet. Hedeselskabet har støttet projektet, som skal øge tilgængeligheden og give mulighed for bedre formidling af historien, biodiversitet og kulturlandskab i det smukke naturområde.

Tange Sø har en unik kulturarv i forhold til Tangeværket og sammenhængen med resten af Gudenaasystemet, men der har længe været et ønske om at gøre brugeroplevelsen endnu større. Derfor har Hedeselskabet valgt at støtte etableringen af naturbroer ved den midtjyske sø.

Tange Sø har en ret unik natur, og målet er at skabe bedre tilgængelighed for alle til at opleve livet på og ved søen. Det har vi gjort ved at etablere tre natur- og oplevelsesplatforme, som efter planen rækker 15 meter ud i søen. Den ene bro rækker dog 3 meter længere ud for at komme uden for sivbræmmen. Den besøgende får en fornemmelse af at være omsluttet af søens vand og sivskov – at være på en oplevelsesrejse i et helt særligt naturrum.
Jørn Würtz, formand for Støtteforeningen vedr. tursejlads på Tange Sø

Det er Gudenaacentralen og Støtteforeningen vedr. tursejlads på Tange Sø, der har søgt midler hos Hedeselskabet, som så en stor værdi i at udbrede kendskabet til natur og biodiversitet.

Projektet henvender sig bredt til lokale foreninger, institutioner, beboere og turister i alle aldre. Fordelen er, at adgangen også blive lettere for folk med handicap, og vi vil gerne støtte foreningens ønske om at nå endnu bredere ud med naturformidlingen. Det ligger helt i tråd med Hedeselskabets formålsparagraf,” siger Christian Bogh, kommunikationsdirektør i Hedeselskabet. 

Ud over broerne vil der senere etableres digitale formidlingssøjler med interaktive touch-skærme, som frit kan afbenyttes året rundt.

mennesker_paa_broen.jpg

Her ses den næsten færdige bro ved Tange Badestrand. Broen, der går 18 meter ud i Tange Sø, forsynes med rækværk. De øvrige 2 broer rækker 15 meter ud i søen.
 
”Uden Hedeselskabets støtte var vi ikke nået så langt med projektet på så kort tid. Vi er glade for, at vi allerede denne sommer kan indvie både broerne og en ny turbåd. Det er et stort løft for området,” siger Jørn Würtz.

Projektet er i øvrigt støttet af Friluftsrådet, Silkeborg og Viborg Kommune.