< Back to news list

Ny undervisningsbog om skovdyrkning dækker stort behov

Bogen Skovdyrkning i praksis er netop udkommet. Den henvender sig til studerende, men også skovejere og andre fagfolk inden for skovdrift kan have glæde af at læse med. Bogen er skrevet af Andreas Bergstedt, lektor og mangeårig underviser på Skovskolen.

Den får en flyvende start, den nye bog om skovdyrkning. Allerede i denne uge bliver den taget i brug af de studerende på studiet til skov- og landskabsingeniør, som holder til på Skovskolen. Undervisningsmaterialet har hidtil bestået af noter, løsblade og kapitler fra ældre lærebøger.

”Det siger noget om dét behov, der længe har været for at opdatere og samle den brede viden, de studerende skal klædes på med,” siger studieleder Susanne Ogstrup. Tirsdag gav hun ved en reception bogen disse ord med på vejen:

”Vi har nu for første gang fået en undervisningsbog om skovdyrkning, der er målrettet vores studerende på professionsbachelorniveauet. Bogen kommer rundt om alle aspekter af faget; fra frø til afdrift og med seneste viden om maskiner, økonomi, træartsvalg og den robuste skov.”

Susanne Ogstrup takkede samtidig Ellab-Fonden, hvis donation har gjort det muligt at producere bogen. Som begrundelse for at gå ind i projektet sagde Hans Jørgen Leo Nielsen fra Ellab-Fonden:

”Ellab-Fondens stifter havde meget stor interesse i skov- og landbrugsfaglig udvikling, herunder uddannelse og planteforædling samt nye dyrkningsmetoder. Derfor fandt vi det naturligt at støtte en ny undervisningsbog om skovdyrkning, da det samtidig falder ind under fondens formål. ”

Bogen er skrevet af Andreas Bergstedt, lektor og mangeårig underviser på Skovskolen. Forfatteren sætter med bogen et flot punktum på en lang karriere som skovbrugsunderviser, idét han netop er gået på pension. Med bogen vil hans faglige kompetencer komme en ny generation af skovdyrkere til glæde og gavn.

Donationen fra Ellab-Fonden har gjort det muligt at sælge bogen til studerende til en meget fordelagtig pris på 150 kr. Alle andre må betale 300 kr. for bogen.

Foto: Jakob Helbig