< Back to news list

Ny skoleskov i Holmsland

Et ubenyttet areal syd for Holmsland skole omdannes til en skoleskov til glæde for både elever og borgere i området. Hedeselskabet har nu valgt at tildele projektet E.M. Dalgas’ Mindelegat.

De 108 elever på Holmsland skole får snart et nyt naturområde at boltre sig på. Projekt Skoleskov er nemlig blevet en realitet, og det betyder, at et areal syd for skolen i den kommende tid skal omdannes til en mindre skov. For skolens elever betyder det blandt andet, at en del af udeundervisningen kan flyttes ud i et naturmiljø, som området ellers ikke er rigt på. Samtidig bliver den lille skov et rekreativt hjørne, hvor beboerne i Holmsland kan nyde naturens værdier.

Frugthave er allerede etableret
HedeDanmark, som er Danmarks største anlægsvirksomhed og datterselskab i Hedeselskabet, har allerede påbegyndt projektet. I første omgang anlægges der en frugthave, hvor børnene og andre besøgende kan smage på de forskellige bær og frugter. Skoleskoven skal efterfølgende udvides med blandt andet et skovbryn bestående af 15 forskellige træ- og buskarter samt med et sirligt stisystem, der fører rundt i alle kroge af skoven. Langs stierne plantes der grupper af blomsterende og bærbærende buske.

Projektet er nu tildelt E.M. Dalgas' Mindelegat på 10.000 kr. Legatet administreres af Hedeselskabet, og det har til formål at støtte initiativer, som medvirker til beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller andet, der omfattes af Hedeselskabets formålsparagraf.